KING IN NORWEGIAN

How to say "king" in Norwegian

S Synonyms

Results: 5355, Time: 0.0875

Click norwegian translation to filter results
konge kong kongen konger

Examples of using "King" in a sentence and their translations

My king, i couldn't do it.
Min konge, jeg kunne ikke gjøre det.
Where is king Richard?
Hvor er kong Richard?
And so my king died and my brothers died.
Så døde min konge... og mine brødre døde.
King am I!
Kongen er jeg!
Yes, king bob.
Ja, kong Bob?
Stannis is my king, but he's only a man.
Stannis er min konge, men han er bare et menneske.
You're our king and we're your country.
Du er vår konge, og vi er ditt land.
Every king needs a crown.
Alle konger må ha en krone.
He was king Robert's friend and he loved him.
Han var kong roberts venn og han elsket ham.
I will move king for you.
Jeg flytter kongen for deg.
Even the greatest king cannot defy the gods.
Selv de største konger kan ikke motsi gudene.
You are my sister, but i am king now.
Du er søsteren min, men jeg er konge.
I crown thee king tristan of stormhold.
Jeg kroner deg kong tristan av stormhold.
I'm your king, i command you to answer me!
Jeg er kongen din! jeg befaler deg å svare meg!
I am king of qarth.
Jeg er kongen av qarth.
King joffrey, he-.
Kong joffrey, han.
No king has ever volunteered for one-on-one combat.
Ingen konger har noensinne meldt seg frivillig til en mann-mot-mann-kamp.
And now my stepson is king.
Og nå er min stesønn konge.
He's not my king.
Han er ikke min konge.
Hey, king arthur, it's merlin.
Hei, kong arthur, det er merlin.
A dead king, a city under siege.
Døde konger, beleiringer.
You have served your house and your king faithfully for many years.
Du har tjent huset ditt og kongen din lojalt i mange år.
I am arthur, king of the britons.
Jeg er arthur, konge av britene.
Like any other king, he can be bought.
Han kan kjøpes, som alle konger.
You have not only betrayed your king, but your family as well.
Du har ikke bare sveket kongen, men også familien din.
King john of ofsted.
Kong john av utsted.
Your brother tells me this king has forbid you see him yes?
Din bror forteller meg denne kongen har forby du se ham ja?
In service of gods or king, it doesn't matter.
Det spiller ingen rolle om man tjener guder eller konger.
Sigmund freud, king george.
Sigmund freud. kong george.
He is king now.
Han er konge nå.

Results: 5355, Time: 0.0875

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "king"


monarchs
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More