Translation of "king" in Norwegian

S Synonyms

Results: 4201, Time: 0.0688

konge kong kongen konger

Examples of King in a Sentence

Arthur, king of the britons.
Arthur, konge av britene.
Where is king Richard?
Hvor er kong Richard?
Then how come robert is king and not tywin Lannister?
Så hvorfor er robert konge, og ikke Tywin?
King do not always remember what he promise.
Kongen husker ikke alltid løfter.
I stood before my king and queen and told them we were innocent.
Jeg sto foran min konge og dronning og sa at vi var uskyldige.
Where would king arthur be without Guinevere?
Hvor ville kong arthur vært uten Guinevere?
Many years ago i helped king stannis out of a difficult situation.
For mange år siden hjalp jeg kong stannis ut av en vanskelig situasjon.
I am your king and your father, and you will show me some respect!
Jeg er din konge og din far, vis meg respekt!
Every king needs a crown.
Alle konger må ha en krone.
What else did this king of wessex have to say?
Hva sa denne kongen av Wessex?
High king peter.
Kong peter.
He is our true king.
Han er vår sanne konge.
Behold your rightful king and heir to the throne of the kingdom of jerusalem.
Sku kongen og arvingen til kongeriket jerusalem.
Even the greatest king cannot defy the gods.
Selv de største konger kan ikke motsi gudene.
King john of ofsted.
Kong john av utsted.
But he's fighting for his king and country and I'm not.
Han kjemper for kongen og fedrelandet, og ikke jeg.
He hasn't been king yet.
Han har ikke vært konge ennå.
No king has ever volunteered for one-on-one combat.
Ingen konger har noensinne meldt seg frivillig til en mann-mot-mann-kamp.
Was king, and mom, bernice, was the queen of the fontainebleau.
Var kongen, og mamma, bernice, var dronningen av fontainebleau.
A dead king, a city under siege.
Døde konger, beleiringer.
Maybe we can both be king.
Kanskje begge kan være konge.
Sigmund freud, king george.
Sigmund freud. kong george.
Like any other king, he can be bought.
Han kan kjøpes, som alle konger.
I am your king soon... you will be initiating the coronation sequence.
Jeg er kongen din!-Det vil du snart bli.
I want to kill king egbert.
Jeg vil drepe kong egbert.
We have a new king now.
Vi har en ny konge nå.
Stannis is our king.
Stannis er vår konge.
I am their king, so maybe it kinda is.
Jeg er kongen deres, så det er det kanskje.
In service of gods or king, it doesn't matter.
Det spiller ingen rolle om man tjener guder eller konger.
You see, the man with the largest nose is king nasone.
Du skjønner, mannen med størst nese er kong nasone.

Results: 4201, Time: 0.0688

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "king"


monarchs
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More