KNEW IN NORWEGIAN

How to say "knew" in Norwegian

S Synonyms

Results: 14115, Time: 0.1674

Click norwegian translation to filter results
visste kjente visst skjønte forsto ante vet kjenner vite kjent forstod kjenne skjønt forstått veit

Examples of using "Knew" in a sentence and their translations

I knew.
Jeg visste.
You knew caleb before he died.
Du kjente caleb før han døde.
I knew you.
Jeg visste at du.
And he knew my boy.
Og han kjente min gutt.
But i knew i was safe.
Men jeg visste jeg var trygg.
Tatum, i always knew you were a louse.
Tatum, jeg har alltid visst at du var en dritt.
I knew in that moment that i lost her forever.
Jeg skjønte straks at jeg hadde mistet henne.
I knew a jay peterson once.
Jeg kjente en jay peterson en gang.
I knew you were here.
Jeg visste du var her.
I always knew i could not trust you.
Jeg har alltid visst at jeg ikke kunne stole på deg.
That was when i knew i was funny.
Da skjønte jeg at jeg var morsom.
Before i knew i loved you.
Før jeg visste at jeg elsket deg.
I knew him, you know.
Jeg kjente ham, vet du.
I always knew that you was evil and worthless.
Jeg har alltid visst at du var ond.
Mother never knew what it meant till the moment she died.
Mor forsto aldri hva det betydde inntil det øyeblikket da hun døde.
I knew what you meant when you said we were all the same.
Jeg skjønte hva du mente da du sa at vi var alle like.
I knew it was you, selene.
Jeg visste det var deg, selene.
And how did you say you knew Lucy?
Og hvordan kjente du lucy, sa du?
I knew nothing of this.
Jeg ante ikke noe om dette.
I remember the moment i knew you were in love with me.
Jeg husker da jeg forsto at du var forelsket i meg.
And you always knew your mum and dad loved you.
Du har alltid visst at din mor og far elsket deg.
I knew it the moment you came home.
Jeg skjønte det straks du kom hjem.
And, i knew.
Og, visste jeg.
Who knew mr. family values had such a dark side?
Hvem ante at herr familieverdier hadde en så mørk side?
You know what? i always knew that he was a hateful human being.
Jeg har alltid visst at han var et hatsk menneske.
I knew you were angry with johnny.
Jeg vet at du var sint på johnny.
I never knew what a martyr was.
Jeg forsto aldri hva en martyr var.
But i knew god.
Men jeg kjente gud.
When i knew brother sam, he was samuel wright.
Når jeg kjente bror sam, han var samuel wright.
I knew what he was doing, but he was pretty funny.
Jeg skjønte hva han drev med, men han var ganske morsom.

Results: 14115, Time: 0.1674

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "knew"


think
are
can
get
meet
have
feel
understand
realize
learn
recognized
appears
seems
see
tasted
acknowledged
perceived
acquainted
realise
recognise
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Knew" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More