KNOW WHAT IN NORWEGIAN

Translation of Know what in Norwegian

Results: 6569, Time: 0.2993

Know what
vite hva vet du hva hva som hva det vet hva skjønner hva forstår hva visst hva visste hva veit hva skjønte hva forstå hva

Examples of using Know what in a sentence and their translations

You know what Zim say.
Du vet hva Zim sier.
Know what, Maggie?
Vet hva, Maggie?
Know what he said? Oops!
Vet du hva han sa?
Know what they told me?
Vet du hva de fortalte meg?
Uh, I know what you mean.
Jeg skjønner hva du mener.
Melanie, I know what I said.
Melanie, jeg vet hva jeg sa.
We know what the problem is now, and we can treat it.
Vi vet hva problemet er og kan behandle det.
I do not think you know what I meant.
Jeg tror ikke du forstår hva jeg mener.
You know what I mean?- Yes?
Du skjønner hva jeg mener?
Know what I see now, Bente?
Vet du hva jeg ser nå, Bente?
Danny, I know what you will say.
Danny, jeg vet hva du vil si.
Know what I am doing when I am sulking in my tree?
Vet du hva jeg gjør når jeg sutrer i treet mitt?
I know what you are saying, but.
Jeg skjønner hva du sier, men.
Blink if you know what I am saying.
Blink om du forstår hva jeg sier.
I know what happened with Tara and Eli was awful.
Jeg ved hva som skjedde med Tara og Eli og det var forferdeligt.
I know what the police said!
Jeg vet hva politiet sa!
I do not know what made me say the things I said to Ragnar.
Jeg ved ikke hva som gjorde at jeg sa det til Ragnar.
Know what I wanted to see you about?
Vet du hva jeg vil?
You know what I am saying, jackass.
Du forstår hva jeg mener.
I know what you are saying.
Jeg skjønner hva du sier.
I do not know what that means.
Jeg forstår ikke hva det betyr.
I know what they said, Beth.
Jeg vet hva de sa, Beth.
Then I would know what to do.
Da hadde jeg visst hva jeg skulle gjøre.
Know what the problem with this country is?
Vet du hva problemet i dette landet er?
I know what you mean.
Jeg forstår hva du mener.
You let me know what happens with that fish.
Fortell meg hva som skjer med... fisken.
You know what that is?
Ser du hva det er?
Yeah, I know what you mean.
Jeg skjønner hva du mener.
You know what she means.
Du skjønner hva hun mener.
Know what I have found out?
Vet du hva jeg har funnet ut?

Results: 6569, Time: 0.2993

Word by word translation


know
- vet kjenner skjønner aner forstår
what
- hva det –Hva – Hva

S Synonyms of "know what"


understand what
see what
what it
guess what
whatever it
aware of what
any idea what
you realize what
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More