KNOW WHAT THAT IN NORWEGIAN

How to say know what that in Norwegian

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.1811

Examples of using Know What That in a sentence and their translations

And i know what that can mean for your disease.
Og jeg vet hva det kan bety for sykdommen din.
I know what that must have cost you.
Jeg vet hva det må ha kostet deg.
I know what that can do to you.
Jeg vet hva det kan gjøre med et menneske.
You know what that would do to the course of the war.
Du vet hva det ville gjøre til i løpet av krigen.

You know what that will do to him?
Du vet hva det gjør med ham?
Maybe this tipped them over, and you know what that would mean.
Kanskje dette var siste dråpen, og du vet hva det betyr.
I know what that must look like from the outside, but.
Jeg vet hvordan det må se ut på utsiden, men.
You above all people should know what that feels like.
Du av alle mennesker burde vite hva som føles som.
You know what that entails, right?
Du vet hva som ligger i det?
Though i do not know what that poor boy will do without his raft.
Selv om jeg ikke vet hva den stakkars gutten vil gjøre uten sin flåte.
The evil still exists and i am not sure if even the prophets know what that will mean for bajor.
Den onde eksisterer fortsatt og jeg er ikke sikker på om selv de prophets vet du hva det vil bety for bajor.
He 's up to something and it 's imperative that we know what that something is.
Han er opp til noe, og det er viktig at vi vet hva at noe er.
Let me ask you something, rick... do you even know what that little trip was about?
La meg spørre deg om noe, rick... du selv vet hva den lille turen var om?
Everyone knows what that would mean.
Alle vet hva det ville bety.
Who knows what that could mean for us.
Hvem vet hva det kan bety for oss.
Know what that costs?
Vet du hva det koster?
Know what that means?
Vet du hva det innebærer?
I know what that means.
Jeg vet hva det betyr.
Know what that says?
Know what that is?
Vet du hva det er?
Know what that means?
Vet du hva det betyr?
Know what that was?
Vet du hva det handlet om?
Know what that is?
Vet du hva dette er?
I know what that is!
Jeg vet hva det er.
You know what that means!
Du vet hva det innebærer.
You know what that is?
Vet du hva dette er?
I know what that was.
Jeg vet hva det var.
You know what that is?
Vet dere hva det er?
You know what that is.
Du vet hva det er.
You know what that is?
Dere vet hva det er?

Results: 30, Time: 0.1811

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "know what that"


"Know what that" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More