Translation of "last" in Norwegian

S Synonyms

Results: 9465, Time: 0.1039

siste forrige i går vare i fjor igår i gar sist varer varte

Examples of Last in a Sentence

It's our last day together.
Det er vår siste dag sammen.
Makowski, the ratings on your last episode were like a disease!
Makowski, seertallene på forrige episode var som en sykdom!
But at our last meeting you said raisins.
Men på vårt siste møte sa du rosiner.
You know, i beat down three thugs last night for purse-stealing.
Jeg slo ned tre bøller i går kveld for vesketyveri.
I haven't seen her since last summer and she was a TA then.
Jeg har ikke sett henne siden forrige sommer da hun var lærerassistent.
It's our last week together.
Det er vår siste uke sammen.
She wouldn't last a month.
Hun vil ikke vare en måned.
I mean, last week she thought simon and garfunkel were my lawyers.
Forrige uke trodde hun simon og garfunkel var advokatene mine.
Last day.
Siste dag.
BJ found me last night and he is after me.
BJ fant meg i går kveld, og han er ute etter meg.
So you're saying you weren't in bemidji last week?
Så du sier at du ikke var i bemidji i forrige uke?
Shaun, lance, something happened last night.
Shaun, lance... noe skjedde i går kveld.
Deepwood motte was our last stronghold on the mainland.
Deepwood motte var vårt siste fort på fastlandet.
Well, i visited him last fall.
Jeg besøkte ham i fjor høst.
You won't last five minutes on the streets.
Du vil ikke vare fem minutter på gata.
When was your last contact with Arnold?
Når var din siste kontakt med Arnold?
You wouldn't last a day with her.
Du vil ikke vare en dag med henne.
Did you see them last summer?
Så du dem i fjor sommer?
You teach her anything last night, Frank?
Lærte du henne noe igår kveld, Frank?
Jill took the car and didn't come home last night.
Jill tok bilen, og kom ikke hjem i går kveld.
I heard he was still mad after last week.
Jeg hørte han var sint etter forrige uke.
John said it's my first marriage and your last.
John sa:"Det er mitt første ekteskap, og ditt siste.".
Well, after last night, i hope that that doesn't include me.
Etter igår kveld håper jeg at det ikke inkluderer meg.
Well... one night last summer i could stand it no longer.
Vel... en kveld i fjor sommer sa holdt jeg ikke ut lenger.
On my last mission i had the same situation.
Jeg hadde en situasjon på mitt forrige oppdrag.
The coma could last hours or days.
Komaet kan vare timer eller dager.
So, after last night, after our drinks and all that.
Etter i gar kveld, etter alle drinkene og all praten.
I saw my husband last night.
Jeg så mannen min i går kveld.
I met him last summer.
Jeg traff ham i fjor sommer.
Last but not least.
Sist, men ikke minst.

Results: 9465, Time: 0.1039

SEE ALSO
See also
SYNONYMS

S Synonyms of "last"


recent
past
rough
hard
final
tougher
harsher
stiff
bygone
senior
latter
stale
former
arduous
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Last" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More