LAST NIGHT IN NORWEGIAN

How to say "last night" in Norwegian

S Synonyms

Results: 3308, Time: 1.2897

i går i natt går kveld sist natt siste kveld i kveld igår kveld i gar kveld gårsdagens går natt

Examples of Last Night in a Sentence

We talked with your mother last night, didn't know about it.
Vi snakket med din mor i går, visste ikke om det.
Do you recall where you were last night between midnight and 5 AM?
Husker du hvor du var i natt, mellom midnatt og fem?
I had sex with amy goodwin last night, and she was amazing.
Jeg hadde sex med amy goodwin i går og det var fantastisk!
I saw petrie last night in franklin canyon murdered.
Jeg så petrie i går kveld ved franklin canyon.
Tara came back to me last night.
Tara kom tilbake til meg i går.
He was outside my window last night.
Han var utenfor vinduet i natt.
Hikokuro omodaka, last night at his home-.
Hikokuro omodaka, sist natt i hjemmet hans.
I saw you last night.
Jeg så deg i natt.
I didn't hear you come in last night.
Jeg hørte ikke at du kom i går kveld.
Katie was with them last night.
Katie var sammen med dem i går.
You didn't come home last night.
Du kom ikke hjem i natt.
Where were you last night, general, between 11 and 2 a.
Hvor var de sist natt, general, mellom kl 23.
Colonel lockart died in there last night.
Oberst lockart døde i den i går kveld.
Teddy was with us last night.
Teddy var med oss i går.
It's my last night tonight, smitty.
Det er min siste kveld i kveld, smitty.
These are captures from NEO94853 from last night.
Dette er bilder fra NEO94853 fra i natt.
Yeah, he told me last night when he was locked.
Han fortalte meg det i kveld da han var full.
From last night.
Fra sist natt.
I don't know about the pool after what happened in there last night.
Jeg vet ikke, etter det som skjedde der i går kveld.
Alicia didn't come home last night.
Alicia kom ikke hjem i går.
It is your last night, craig.
Det er din siste kveld, craig.
After last night, even this think should be more hospitable.
Etter i kveld er selv dette her mer innbydende.
Alex standall... shot himself in the head last night.
Alex standall skjøt seg selv i hodet i går kveld.
I'm only 40, and i slept 10 hours last night. uh.
Jeg er bare 40 og sov ti timer i natt.
Well, there was last night.
Riktignok sist natt.
You teach her anything last night, Frank?
Lærte du henne noe igår kveld, Frank?
Last night you said danny was gonna come in and talk to you.
I går sa du at danny skulle komme og snakke med deg.
To your last night on the job.
For din siste kveld på jobb.
I heard them last night.
Jeg hørte dem i natt.
So, after last night, after our drinks and all that.
Etter i gar kveld, etter alle drinkene og all praten.

Results: 3308, Time: 1.2897

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "last night"


happened the night
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Last night" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More