LATE IN NORWEGIAN

How to say "late" in Norwegian

Results: 6076, Time: 0.2658


Examples of Late in a Sentence

It's late, or early.
Det er sent eller tidlig.
Kind of late, can't we bunk here?
Litt seint, kan vi ikke overnatte her?
It's late, lonnie.
Det er sent, lonnie.
Little late in the month for this shit, isn't it?
Litt seint i måneden for dette, er det ikke?
I'm late again. I'm sorry, but.
Jeg er forsinket igjen.
It's late, boys.
Det er sent, gutter.
I'm late for a meeting.
Jeg er forsinket til et møte.
It's awfully late, isn't it?
Det er veldig seint, er det ikke?
It is late.
Det er sent.
My late husband, jack dempsey.
Min avdøde mann, jack dempsey.
It's getting late, jack.
Det er seint, jack.
About your late wife, constance.
Om din avdøde kone, constance.
Lt is already late.
Det er allerede forsinket.
Anders is working late, and he keeps on calling me.
Anders jobber overtid og ringer hele tiden.
It's not too late, phil.
Det er ikke for sent, phil.
You're late, nick.
Du er sen, nick.
What are you gonna tell me, you're late or just tired?
Hva skal du si? er du forsinket eller trett?
Joey, it's late.
Joey, det er sent.
It's better late than never.
Bedre seint enn aldri.
My late husband was in south sudan.
Min avdøde mann var i sør- sudan.
I want you working late tonight.
Du må jobbe overtid i kveld.
You're late, richards.
Du er sen, richards.
They were late with the showers.
De var sene med dusjen.
Don't you think it's a bit late for advice and suggestions?
Tror du ikke at det er litt seint for råd og forslag?
Anyway, here i am, just one week late.
Jeg er jo bare en uke forsinket.
Besides, Howard's working late tonight.
Howard jobber overtid i kveld uansett.
John, it's never too late.
John,- det er aldri for sent.
My late husband, sandor, was also medium.
Min avdøde mann var også et medie.
Are we late or something?
Er vi sene, eller?
A wizard is never late, frodo baggins.
En trollmann er aldri sen, frodo lommelun.

Results: 6076, Time: 0.2658

SEE ALSO
See also
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Late" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More