LATE IN NORWEGIAN

Translation of Late in Norwegian

S Synonyms

Results: 6000, Time: 0.0591

Examples of using Late in a sentence and their translations

Sen

You are late, tommy.
Du er sen, tommy.
She 's late, sean.
Hun er sen, sean.
Anders is working late, and he keeps on calling me.
Anders jobber overtid og ringer hele tiden.
I want you working late tonight.
Du må jobbe overtid i kveld.
You were late the last time.
Du var forsinket sist.
If i am late... it 's because i am dead.
Hvis jeg er forsinket... er det fordi jeg er død.

Avdøde

( late , the deceased , departed )
Your late husband knew it.
Din avdøde mann visste det.
I do not mean your late foster father, the mechanic.
Jeg mener ikke din avdøde fosterfar, mekanikeren.
Other sentence examples
It 's late and you are not home.
Det er sent, og du er ikke hjemme.
It 's, late, captain.
Det er sent, kaptein.
Little late in the month for this shit, is not it?
Litt seint i måneden for dette, er det ikke?
It 's awfully late, is not it?
Det er veldig seint, er det ikke?
It 's late, heather.
Det er sent, heather.
It 's late, lonnie.
Det er sent, lonnie.
It 's getting late, jack.
Det er seint, jack.
We are late.
Vi er forsinket.
It 's late lenny.
Det er sent, lenny.
But it 's not too late.
Men det er ikke for seint.
It 's very late, richard, and i am very high.
Det er veldig sent, richard, og jeg er veldig høy.
And it 's too late now.
Og... det er for seint nå.
My late wife, she had bipolar disorder.
Min avdøde kone hadde en bipolar lidelse.
They are ten minutes late.
De er ti minutter forsinket.
My late husband, jack dempsey.
Min avdøde mann, jack dempsey.
I know it 's late.
Jeg vet at det er seint.
You are only 80 minutes late.
Du er bare 80 minutter forsinket.
I know, it 's late.
Jeg vet det, det er sent.
We are late for dinner!
Vi er sene til middag!
Besides, howard 's working late tonight.
Howard jobber overtid i kveld uansett.
They were late with the showers.
De var sene med dusjen.
You was late today, smith.
Du var sein i dag.

Results: 6000, Time: 0.0591

See also


late tonight
sent i kveld
late yesterday
sent i går
late onset
sen debut av sent oppstått sent inntreffende sent utbruddet sen oppstart
she's late
hun er sen
fashionably late
moteriktig sent litt for sen passende forsinket fasjonabelt sent ute kledelig forsinket
rather late
litt sent ganske sent temmelig sent nokså sent ute
bloody late
veldig sent jævla seine fordømt sen pokkers sent
who's late
som er sent ute
late last night
sent i går kveld
it too late
det for sent
late for school
for sent på skolen
it was late
det var sent
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More