LATER IN NORWEGIAN

Translation of Later in Norwegian

S Synonyms

Results: 6839, Time: 0.1038

siden (327) etterpå (184) senere (5578) seinere (321) senest (27) sent (8)

Examples of using Later in a sentence and their translations

Siden ( ago , side , ever since )
Maybe i will come back later for that coffee.
Kanskje jeg kommer tilbake siden på den kaffen.
Years later, and you are still beautiful.
År siden, og du er fremdeles vakker.
Etterpå ( afterwards , later , then )
Two weeks later, the gestapo killed jozef.
To uker etterpå drepte gestapo jozef.
I wake up 20 minutes later and he was still going.
Jeg våknet 20 minutter etterpå, og han holdt på ennå.
Senere ( later , after )
Two doors later you will see" inprocessing.".
To dører senere ser du fangemottaket.
Later, jeff.
Senere, jeff.
For later, when i shave.
For seinere, når jeg barberer meg.
Four days later, on january fourth, we set out.
Fire dager seinere, den fjerde januar, setter vi avgårde.
Other sentence examples
Hours later, blake and collins were dead.
Timer senere var blake og collins døde.
I will explain later, okay?
Jeg forklarer siden, ok?
A year later seth actually did kill millie.
Et år senere drepte seth faktisk millie.
I will not be home any later than 1:30.
Jeg er hjemme senest klokka halv to.
Two months later i know, i know.
To måneder senere jeg vet, jeg vet.
Jordan, i will call later.
Jordan, jeg ringer siden.
A year later, she died.
Et år seinere døde hun.
I will come back later.
Jeg kommer tilbake siden.
Yeah, but they are not flying in until later in the night.
De lander ikke før sent i kveld.
Holoclar must be applied no later than 15 minutes after opening the primary container.
Holoclar må brukes senest 15 minutter etter åpning av den primære beholderen.
And a month later became the sheriff of wickenburg.
Og en måned seinere ble han sheriff i wickenburg.
Months later.
Måneder senere.
One week later she was buried.
Og en uke etterpå var hun begravd.
You can pick it up later.
Du kan hente den etterpå.
There might not be a later.
Da er det kanskje for sent.
Four years later.
Fire år senere.
Holoclar must be applied no later than 15 minutes after opening the primary container.
Holoclar må brukes senest 15 minutter etter åpning av den primære beholderen.
I think i will just eat later.
Jeg spiser seinere, tror jeg.
I will see you later.
Jeg ser deg siden.
We will ask emma later.
Vi sp0r emma siden.
But i will see you later.
Men jeg ser deg etterpå.
Take the 1st dose no later than 2 weeks before you leave for your trip.
Dose 1 tas senest 2 uker før du skal reise.

Results: 6839, Time: 0.1038

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More