LET IN NORWEGIAN

How to say let in Norwegian

S Synonyms

Results: 43927, Time: 0.1446

let
la (32206) slipp (765) (319) lar (2286) lot (1889)

Examples of using Let in a sentence and their translations

I can not let you do this.
Jeg kan ikke la deg gjøre dette.
Do not let those two get on my ship.
Ikke slipp de to der ombord på skipet mitt.
I can not let you go, wayne.
Jeg kan ikke la deg gå, wayne.
I will let you play with her first.
Du skal leke med henne først.

And let it out.
Og slipp det ut.
I can not let you sell the list.
Jeg kan ikke la deg selge listen.
I let you into my house, man!
Jeg slapp deg inn i huset mitt.
Do not let her stop you, suzanne.
Ikke la henne stoppe deg, suzanne.
I am not gonna let you... endanger my daughter again!
Du skal ikke sette min datter i fare idjen!
Roy, let me in.
Roy, slipp meg inn.
Let me in, robert.
Slipp meg inn, robert.
I will not let iris die.
Jeg lar ikke iris dø.
Do not let it eat my heart.
Ikke la det spise hjertet mitt.
I will not let these visions come true, master yoda.
Disse synene skal ikke skje, master yoda.
So? i let you out of the freezer.
Jeg slapp deg ut av fryseren.
I will never let you go!
Jeg lar deg aldri gå.
You let moses kill my son.
Du lot moses drepe min sønn.
And do not let chuck out of your site.
Og slipp ikke chuck ut av syne.
I let you into my life.
Jeg slapp deg inn i livet mitt.
Do not let the terabithians hear you.
Ikke la terabithianene høre deg.
I can not let you play today, cleo.
Du kan ikke leke i dag, cleo.
What have you let petyr do with your body?
Hva har du latt petyr gjøre med kroppen din?
You never let me forget that i am adopted.
Du lar meg aldri glemme at jeg er adoptert.
Or did i let you win?
Eller lot jeg deg vinne?
I can not let that happen, maggie.
Jeg kan ikke la det skje, maggie.
Open the doors and let them loose?
Åpne dørene og slipp dem løs?
They let two prisoners into my cell.
De slapp to fanger inn i cellen min.
But i will not let you use mark to climb into the governor 's chair.
Men du skal ikke bruke mark til å bli guvernør!
Do not let it out.
Ikke slipp det ut.
I should have let stannis kill you all.
Jeg burde latt stannis drepe dere alle.

Results: 43927, Time: 0.1446

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More