Translation of "let me" in Norwegian

S Synonyms

Results: 8337, Time: 0.1559

la meg slipp meg slippe meg gi meg slapp meg får jeg jeg skal kan jeg nå skal jeg si meg la mig få

Examples of Let Me in a Sentence

He can't let me win.
Han kan ikke la meg vinne.
Tom, let me out of here.
Tom, slipp meg ut herfra.
Lou, let me help you.
Lou, la meg hjelpe deg.
Tanya, let me try your phone.
Tanya, la meg prøve telefonen din.
Let me see that knife i gave you.
se den kniven jeg ga deg.
Roy, let me in.
Roy, slipp meg inn.
Lois, let me call you back.
Lois, la meg ringe deg tilbake.
You can let me off at the embassy.
Du kan slippe meg av ved ambassaden.
Let me see your hand.
se hånda di.
Sabata let me in.
Sabata, slipp meg inn.
Let me fix you up... before you go.
ordne deg før du drar.
Could you let me have mr. george Kaplan's room number, please?
Kan du gi meg george kaplans romnummer, takk?
Wadsworth, let me out.
Wadsworth, slipp meg ut.
Bobby, let me help you.
Bobby, la meg hjelpe deg.
Could you let me out? Hello!
Kan du slippe meg ut?
He said he was gonna let me out, but he didn't.
Han sa han skulle slippe meg ut, men det gjorde han ikke.
Karim let me in.
Karim slapp meg inn.
Jim, let me help.
La meg hjelpe, jim.
Save it up and let me hear it at the end... big.
Hold igjen applausen, og gi meg den pa slutten... i mangfold.
Let me in, robert.
Slipp meg inn, robert.
Let me see you smile.
se deg smile.
Let me see what he's doing.
se hva han gjør.
Let me look at your face.
Får jeg se på ansiktet ditt?
Could you let me pay later.
Kunne du gi meg henstand.
Belinda let me in.
Belinda slapp meg inn.
Just stop the car and let me out or drive me back.
Stopp bilen og slipp meg ut, eller kjør meg tilbake.
I know they will never ever let me out while I'm alive.
Jeg vet at de aldri vil slippe meg ut mens jeg lever.
Let me kill you.
La meg drepe deg.
Can you let me loose?
Kan du slippe meg løs?
Todd let me out!
Todd, slipp meg ut!

Results: 8337, Time: 0.1559

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "let me"


am i gonna
now i shall
am i going
am i gonna get
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More