LET ME TELL YOU IN NORWEGIAN

Translation of Let Me Tell You in Norwegian

S Synonyms

Results: 415, Time: 0.085

la meg fortelle deg (146) la meg si deg (79) jeg skal si deg (15) jeg skal fortelle deg (9) nå skal jeg fortelle deg (7) nå skal jeg si deg (6)

Examples of using Let Me Tell You in a sentence and their translations

Karen, let me tell you about eve.
Karen, la meg fortelle deg om eve.
Billy, let me tell you a story.
Billy, la meg fortelle deg en historie.
Well, let me tell you.
Vel, la meg si deg noe.
But let me tell you something.
Kanskje det, men la meg si deg noe.

OK, let me tell you how this is gonna work.
Greit, jeg skal si deg hvordan vi gjør dette:.
And let me tell you.
Og la meg fortelle deg.
But let me tell you, you can not get this american alone.
Men la meg fortelle deg at du kan ikke ta denne amerikaneren alene.
Let me tell you something you are not aware of, aunt jemima.
Jeg skal si deg noe du ikke var klar over, jemima.
And let me tell you something, bob.
Og la meg si deg noe, bob.
Now, let me tell you how things are supposed to work.
Men jeg skal fortelle deg hvordan det er ment å virke.
Let me tell you something.
Jeg skal si deg en ting.
But let me tell you something.
Men la meg si deg én ting.
Let me tell you about you.
Jeg skal fortelle deg om deg selv.
Okay, let me tell you a story.
Ok, la meg fortelle deg en historie.
Let me tell you my story.
Let me tell you what you do not want:.
Nei, la meg fortelle deg hva du ikke vil ha.
Let me tell you something, señor cabral.
Jeg skal fortelle deg en ting, señor cabral.
Let me tell you what i am going to do.
Jeg skal si deg hva jeg skal gjøre.
Let me tell you what 's wrong.
Nå skal jeg si deg hva som er feil!
Let me tell you what a good cop is.
La meg si deg hva en god politibetjent er.
Let me tell you about the real florian thomas.
Nå skal jeg fortelle deg om den virkelige florian thomas.
Let me tell you the secret of the world.
La meg fortelle deg verdens hemmelighet.
Let me tell you about mr.
Nå skal jeg fortelle deg om hans sanne dikt.
Let me tell you what i see here, eric.
La meg si deg hva jeg ser her, eric.
Let me tell you about love, veronique.
Jeg skal fortelle deg hva kjærlighet er, veronique.
Let me tell you something, you get it together.
Jeg skal si deg noe" fá orden pá livet ditt!
Let me tell you.
Nå skal jeg si deg.
Let me tell you what 's going on here, raymond.
La meg si deg hva som foregår her, raymond.
Let me tell you what being patriotic really is, you scumbag poop.
Jeg skal fortelle deg hva patriotisme er, din jævla bæsj.
Let me tell you about ray harris.
La meg fortelle deg om ray harris.

Results: 415, Time: 0.085

Word by word translation


let
- la slipp slapp lar
me
tell
- fortelle si be informer hils
you
- dere –Dere – Dere
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More