LIKE IN NORWEGIAN

How to say "like" in Norwegian

S Synonyms

Results: 53607, Time: 2.487

Click norwegian translation to filter results

Examples of using "Like" in a sentence and their translations

Myles is like a penguin.
Myles er som en pingvin.
You either like me or you don't.
Enten liker du meg eller ikke.
Like you and Sasha?
Som du og Sasha?
He wasn't like you and me.
Han var ikke som deg og meg.
The police like toby cavanaugh.
Politiet liker toby cavanaugh.
It's like thinman is the new bigfoot or something.
Det er som om tynnmann er den nye bigfoot eller noe.
It's like i can actually feel billy joel between my legs.
Det er som om jeg faktisk kan føle billy joel mellom beina mine.
Hours is like three weeks.
Timer er som tre uker.
For the record, i like eugene fitzherbert much better than, flynn ryder.
Jeg liker eugene fitzherbert mye bedre enn flynn ryder.
I would like to send some money to uganda.
Jeg vil gjerne sende noen penger til uganda.
He was like carl lewis.
Han var som carl lewis.
Palmer would like to see you.
Palmer vil gjerne se deg.
I like my life now, dicky.
Jeg liker livet mitt, dicky.
You talk like you're not one of them.
Du snakker som om du ikke er en av dem.
You will kill me like you killed molly Ryan?
Dreper du meg slik du drepte molly Ryan?
Mike and debbie are like my own children.
Mike og debbie er som mine egne barn.
Like you hate me?
Slik som du hater meg?
I would like to have a word with you.
Jeg... vil gjerne... ha et ord med deg.
Now, i like michael, okay? but he ain't my son.
Jeg liker michael, men han er ikke min sønn.
It's like me in the wheelchair.
Det er sånn som meg i rullestolen.
It was like i did something constructive with my life.
Det var som om jeg gjorde noe konstruktivt med livet mitt.
It's what it was like in mexico.
Det var slik det var i mexico.
I killed her! i killed her like she was an animal.
Jeg drepte henne som om hun var et dyr.
This is what she was like before you sent her to vermont.
Dette er sånn hun var, før du sendte henne til vermont.
Why do you talk to me like this, waller?
Hvorfor snakker du til meg på den måten, Waller?
I would like to see my father.
Jeg vil gjerne se min far.
Whoo! i like your car, dunn.
Jeg liker bilen din, dunn.
You're like orson welles.
Du er som orson welles.
It's not like nurses know everything.
Det er ikke sånn at sykepleiere vet alt.
Hey, you better shoot like cheryl miller, not barney miller.
Best du skyter som cheryl miller, ikke barney miller.

Results: 53607, Time: 2.487

SEE ALSO
See also
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Like" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More