LIKE HE HAD IN NORWEGIAN

How to say like he had in Norwegian

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.2347

Examples of using Like He Had in a sentence and their translations

How, from certain angles, it looked like he had a hard- on?
At det så ut som om han hadde harding?
It was like he had taken my soul.
Det var som om han hadde tatt sjelen min.
Did he seem like he had a girlfriend?
Virket det som om han hadde en kjæreste?
Looked like he had on red gloves.
Så ut som om han hadde røde hansker.

Like he had on an invisible coat that would shield him from this place.
Som om han hadde en usynlig kappe som beskyttet ham.
Like he had died and come back to life once before.
Som om han hadde dødd og våknet til live en gang før.
Like he had this thing.
Som om han hadde denne greia.
So, your friend lestrade... looked like he had a rough night.
Lestrade så ut som om han hadde hatt en tøff kveld.
Looks like he had another one of those episodes.
Ser ut som han hadde enda en episode.
Ruin them like he had so many magicians.
Ruinere dem slik han hadde gjort andre.
Like he had no eyes.
Som han hadde ingen øyne.
Like he had to turn away.
Han måtte snu seg.
Like he had an affair with a teacher at his last school?
Som han hadde en affære med lærer på hans siste skolen?
He had a look of terror in his eyes,"like he had just done something awful.
Blikket var vilt, som om han hadde gjort noe fælt.".
Two weeks, bell looked insulated, like he had enough legitimate front to be the bank.
For to uker siden virket bell ren som om han hadde nok legitime penger til å være banken.
His face was white, like he had seen a ghost... or was he a ghost?
Fjeset hans var hvitt, som om han hadde sett et spøkelse, eller... var han et spøkelse?
Well, he did offer to doctor some photos of preston to make it look like he had a young filipino boyfriend.
Han tilbød seg å forfalske noen bilder av preston, og få det til å se ut som om han hadde en ung filippinsk guttekjæreste.
Treating him like he don't remember doing it like he had amnesia or something.
Du behandler ham som om han ikke husker det, som om han hadde hukommelsestap.
Looks like he hadn't travelled much, as far as i can tell from his passport.
Ser ikke ut som han hadde reist så mye etter passet å dømme.
He looks like he has AIDS.
Han ser ut som han har aids.
That guys looks like he has a tattoo of satan on his 12-inch dick.
Ser ut som han har tatovert satan på tolvtommers-pikken sin.
It's like he has sausage fingers.
Skulle tro han hadde pølsefingre.
Looks like he has it under control.
Ser ut som han har kontroll på det.
He's very excited, like he has a secret to share with us.
Veldig opprømt, som om han har en hemmelighet.
It sounds like he has made it.
Det høres ut som han har gjort det.
He looks like he has a gun.
Og det ser ut som han har en skyter.
Well, saad is lying, like he has since the very beginning.
Som han har gjort siden begynnelsen.
It's almost like he has this entire secret life that i don't know anything about.
Nesten som om han har et hemmelig liv jeg ikke vet noe om.
And now it's like he has to save people to make up for his own loss.
Det er som om han må redde folk for å gjøre opp for tapet sitt.
This coming from a guy who flies like he has got some kind of death wish.
Denne kommer fra en fyr som flyr ut som han har fått noen slags dødsønske.

Results: 30, Time: 0.2347

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "like he had"


"Like he had" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More