LIKE THIS IN NORWEGIAN

How to say like this in Norwegian

S Synonyms

Results: 4409, Time: 0.1789

Examples of using Like This in a sentence and their translations

And he's been like this for three hours?
Og han har vært slik i tre timer?
I haven't danced like this in 30 years.
Jeg har ikke danset sånn på 30 år.
I am like this because you derailed my life.
Jeg er slik fordi du avsporet livet mitt.
I'm not like this, bjarne.
Jeg er ikke sånn, bjarne.

I hate to discuss it like this, with calendars and thermometers.
Jeg hater å diskutere det slik, med kalendre og termometre.
He smiles like this.
Han smiler som dette.
In a sweater, like this, and a skirt.
En genser, som denne, og et skjørt.
He would never have behaved like this because he was never here!
Han ville aldri ha oppført seg som dette fordi han aldri har vært her!
We can't go home to abby like this.
Vi kan ikke dra hjem til abby slik.
How can you talk like this to your own mother?
Hvordan kan du snakke sånn til din egen mor?
It's gonna be like this for the rest of our lives.
Det vil være sånn resten av våre liv.
And i hate seeing you like this.
Og jeg hater å se deg slik.
Or like this.
Eller som dette.
But not like this, not with monroe.
Men ikke på denne måten, ikke med monroe.
In moments like this, i hope you can call me friend.
I stunder som denne håper jeg at du kan kalle meg venn.
I have been like this since i was seven.
Jeg har vært sånn siden jeg var syv!
It feels like this chair is inside me, robert.
Det føles som denne stolen er inni meg, robert.
You shouldn't be here in the dark like this, sir.
Du burde ikke være her i mørket som dette, sir.
It's been a long time since i went to sleep like this.
Det er lenge siden jeg har sovnet på denne måten.
If you think i like this, you're crazy.
Tror du jeg liker dette, er du gal.
So you know, she's always like this.
Bare så du vet, er hun alltid slik.
I can't work like this.
Jeg kan ikke arbeide slik.
I don't feel right talking about her like this.
Jeg liker ikke å snakke om henne på denne måten.
Is it always like this... TV cameras, people and stuff?
Er det alltid sånn, TV kameraer, folk og sånt?
There is nothing like this on the market right now.
Det fins ikke noe lignende på markedet nå.
Because if he can do something like this.
Fordi hvis han kan gjøre noe som dette.
Cases like this remind me of why I'm single.
Saker som denne minner meg på hvorfor jeg er singel.
I like this table, and I'm getting it.
Jeg liker dette bordet, og jeg skal ha det.
You have never reacted like this before.
Du har aldri reagert på denne måten.
I know you weren't always like this.
Jeg vet du var ikke alltid slik.

Results: 4409, Time: 0.1789

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Like this" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More