Translation of "like this" in Norwegian

S Synonyms

Results: 3872, Time: 0.1564

slik sånn som dette som denne liker dette denne måten lignende om dette som nå slike slikt sånt like dette sånne

Examples of Like This in a Sentence

You have been like this for a week.
Du har vært slik en uke.
It won't be like this for the rest of your life.
Det vil ikke være sånn resten av ditt liv.
He was like this when i found him.
Han var slik da jeg fant ham.
John, something like this can ruin your life.
John, noe som dette kan ødelegge livet ditt.
I have never felt like this for anyone before.
Jeg har aldri følt sånn for noen før.
I didn't know you would take it like this.
Jeg visste ikke at du ville ta det slik.
I was on a plane like this with my friends.
Jeg var på et fly som dette med vennene mine.
In a sweater, like this, and a skirt.
En genser, som denne, og et skjørt.
Julia should never have sent you home like this.
Julia burde ikke ha sendt deg hjem slik.
I'm not like this, bjarne.
Jeg er ikke sånn, bjarne.
A knot like this could cost a man his life.
En knute som denne, kunne koste en mann livet.
Your father, he wasn't always like this.
Faren din var ikke alltid slik.
How can you talk like this to your own mother?
Hvordan kan du snakke sånn til din egen mor?
I can't believe you would do something like this.
Jeg kan ikke tro at du ville gjøre noe som dette.
If you think i like this, you're crazy.
Tror du jeg liker dette, er du gal.
We can't go home to abby like this.
Vi kan ikke dra hjem til abby slik.
But not like this, not with monroe.
Men ikke på denne måten, ikke med monroe.
I can't leave good me like this, not again.
Jeg kan ikke forlate gode meg som dette, ikke igjen.
Actually i like this picture.
Jeg liker dette bildet.
I can't go home like this.
Jeg kan ikke gå hjem sånn.
Well, dishonest agents like this, uh, atwood.
Uærlige agenter, som denne atwood.
I have never known you to walk away from something like this.
Jeg har aldri sett deg gå vekk fra noe som dette.
Say, something like this happened in santa cruz last year.
Noe lignende skjedde i santa cruz.
Yes, you will see francesco, but not like this.
Ja, du vil se francesco, men ikke på denne måten.
I don't think he can stand another day like this.
Jeg tror ikke han klarer en dag til som denne.
You know i like this place again?
Vet du at jeg liker dette stedet igjen?
I don't want to be like this.
Jeg vil ikke være sånn.
But i have never seen you like this before.
Men jeg har aldri sett deg slik før.
I have never seen you like this before.
Jeg har aldri sett deg som dette før.
There may be other villages like this.
Det kan komme andre landsbyer som denne.

Results: 3872, Time: 0.1564

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "like this"


so
ways
like it
people
is
this makes
like it here
thus
eat this
just like
how
kind
about any of this
love this
shit
of that
this form
this means
sort
in this manner
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Like this" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More