LIKE TO RENT IN NORWEGIAN

How to say like to rent in Norwegian

S Synonyms

Results: 25, Time: 0.2961

Examples of using Like To Rent in a sentence and their translations

We would like to rent or buy it.
Vi vil gjerne leie den eller kjøpe den.
We would like to rent your boat.
Vi vil gjerne leie båten din.
I would like to rent a box.
Jeg vil gjerne leie en boks.
I would like to rent a car.
Jeg vil gjerne leie en bil.

Would you like to rent it? or are you more in the mood to buy, dear?
Vil du gjerne leie eller vil du heller kjøpe, kjære?
How would you like to rent it out for our honeymoon? here 's the layout.
Har dere lyst til å leie det ut til bryllupsreisen vår?
You know, and a lot of the owners do not like to rent to people like carla.- and knowing that.
Mange eiere vil ikke leie ut til sånne som carla, og.
I do not suppose she would like to rent the place, without holes.
Hun kunne vel ikke tenkt seg å leie ut, uten hull.
I just got back to madrid and i would like to rent my apartment.
Jeg har flyttet tilbake til madrid og vil leie den gamle leiligheten.
Would you like to own a home like this, but can barely afford to pay your rent?
Vil du gjerne ha et slikt hus, men kan knapt betale husleia?
Since i am gonna be giving you all that money, i have to cut back on some stuff, like the rent on my apartment.
Siden jeg gir deg alle de pengene, må jeg kutte ut en del ting, som leien på leiligheten min.
living in a house i do not even have to pay rent for just like every other person in the world.
en rik og berømt skuespiller og bor i et hus jeg ikke engang bør betale leie for, som andre gjør.
No, i am gonna get some ice cream and then i am gonna go to the lake, maybe rent a boat, do whatever i feel like.
Nei, jeg skal få meg noe is så skal jeg til innsjøen, leie en båt og se hva jeg føler for.
You got your ATM machines, tellers to cash your paycheck... and when you are here, you do not got to worry about things... like child support, rent, laws of mathematical probability.
Og når du er her bekymrer du deg ikke om småting som barnebidrag, leie, eller matematikkens sannsynlighet.
And for every week that you do them correctly we will do something fun like go to the symphony, or rent a nice documentary.
Og for hver uke du gjor dem riktig, skal vi gjore noe goy som a ga pa en symfoni eller leie en dokumentar.
With your mother i was just a nobody, running around like a poisoned rat to earn enough for the rent.
Sammen med din mor var jeg en liten dritt. jeg løp rundt som en forgiftet rotte for å få råd til husleien. hjemme satt vi og stirret i veggen.
another week with a man who has such an attachment to his gallbladder that, left to his devices, he would rent a room and have sex with it.
nok en uke med en mann som er så knyttet til galleblæren sin at han ville leid et rom og hatt sex med den.
But i rented the caddy and i acted like a big shot because i did not want you guys to know.
Jeg leide cadillacen og oppførte meg som en kakse, så dere ikke skulle vite det.
I rented an RV, placed an ad online, saying i was cruising down to the keys, and just like that.
Jeg leide en bobil og annonserte at jeg skulle til key west.
It 's supposed to be included in the rent, but he 's, like, this.
Strømmen skal inngå i leia, men han.
I am going to work you morons like rented monkeys until i turn this turd of a department into a winner.
Jeg skal kjøre dere hardt som innleide aper, til jeg gjør denne patetiske avdelingen til en suksess.
It 's like when we collected the rents for the mackenzies, but here the tenants come to us to pay.
Men leieboerne våre kommer til oss.
I want him to go back, because all he wants to do is father-son shit, and i am, like," dude, we pay rent now.
Jeg vil at han drar tilbake, for han vil bare gjøre far-sønn-greier. vi betaler leie nå. jeg er over det.
I hate to bother such a famous nazi hunter like yourself... with such trifles as the rent, but it is the third of the month. quite so.
Jeg vil ikke forstyrre den kjente nazijegeren med småting som leia, men det er den 3.
Like, if i rented an apartment and then i tried to sell the fuckin' thing.
Om jeg leier et sted og prøver å selge det.

Results: 25, Time: 0.2961

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "like to rent"


"Like to rent" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More