LIKE YOU IN NORWEGIAN

Translation of Like you in Norwegian

Results: 6666, Time: 0.3416

Like you
om du som dere slik du gjerne at du som dem om dere som man sånn du som deg liker deg lik deg

Examples of using Like you in a sentence and their translations

I ai not like you, Tucker, you know?
Jeg er ikke som deg, Tucker?
I just do not like you.
Jeg liker deg bare ikke.
Can'ter, I am not like you and Shayera and Clark.
Carter, jeg er ikke som deg og Shayera, og Clark.
Why are you acting like you do not know me?
Hvorfor later du som om du ikke kjenner meg?
He was not like you and me.
Han var ikke som deg og meg.
You know, I like you, Herm.
Jeg liker deg, Herm.
I am just not sure I am like you, Oliver.
Jeg er ikke som deg, Oliver.
I like you. Seth, I really do.
Jeg liker deg, Seth.
Like you did with Fred.
Som dere gjorde med Fred.
It 's like you have no personality.
Det er som om du ikke har en personlighet.
I am not built like you, John.
Jeg er ikke som deg, John.
You will kill me like you killed Molly Ryan?
Dreper du meg slik du drepte Molly Ryan?
It 's like you have this special power.
Det er som om du har en spesiell kraft.
Listen, Stevie, I like you, you are funny!
Jeg liker deg, Stevie. Du er morsom!
What are two good women like you doing here at this time of night?
Hva gjør to gode kvinner som dere her midt på natten?
I really like you, Mary Svevo. You know that?
Jeg liker deg virkelig, Mary Svevo?
Look, Ronnie is not like you remembered him.
Ronnie er ikke lengre slik du husker ham.
You talk like you are still in prison.
Du snakker som om du var i fengsel.
We are not like you Americans!
Vi er ikke som dere amerikanere!
I am not like you, Payne.
Jeg er ikke som deg, Payne.
I am more like you than her.
Jeg er mer lik deg enn henne.
Look, I like you Lucas.
Jeg liker deg, Lucas.
It 's like you have two lives.
Det er som om du har to liv.
I am not like you, Dad.
Jeg er ikke lik deg, pappa.
And I was like you a few months ago.
Jeg var som dere for noen måneder siden.
I was once like you, my child.
Jeg var en gang som deg, mitt barn.
Do you love him like you love me?
Elsker du ham slik du elsker meg?
I would like you to distribute them.
Jeg vil gjerne at du distribuerer dem.
There should be more people like you in this world.
Det burde være flere som Dem her i verden.
Did you get what you wanted, Like you do with all those other girls?
Fikk du som du ville slik du gjør med andre jenter?

Results: 6666, Time: 0.3416

Word by word translation


you
- dere –Dere – Dere

S Synonyms of "like you"


as you
what you
if you
whether you
the way you
how you
about you
as yourself
as they
if ye
like them
if thou
whom you
though you
love you
of you

"Like you" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More