Translation of "listen" in Norwegian

S Synonyms

Results: 2771, Time: 0.1439

hør lytte hører lytt hor lytter høre hørte lyttet hørt

Examples of Listen in a Sentence

Gutt, listen, he's coming for the.
Vom hør, han kommer for.
We can't listen to a conversation on an unmonitored payphone.
Vi kan ikke lytte til en samtale på en uovervåket telefonkiosk.
Listen, you're not my father.
Hør, du er ikke min far.
Harold, listen carefully and please don't interrupt.
Harold, hør nøye etter og ikke avbryt.
I wouldn't listen to him.
Jeg ville ikke lytte til ham.
Now you listen here, hansen.
hører du her, hansen.
You don't listen.
Du hører ikke.
Listen to him.
Lytt til ham.
Listen- did you get the manifesto that i sent you?
Hør. fikk du manifestet jeg sendte deg?
Maybe faraldo will listen to them.
Kanskje faraldo vil lytte til dem.
Close your eyes and listen to me, darling.
Lukk oynene og hor pa meg, eiskiing.
Listen to your n. C.O.S.
Lytt til nk'ene dine.
Will you listen to him?
Vil du lytte til ham?
Listen, i don't want to kill myself.
Hør, jeg vil ikke drepe meg selv.
You talk, i listen, and i can't interrupt.
Du snakker og jeg hører, og jeg kan ikke avbryte.
Those who listen to the word, and follow the best of it.
De som lytter til ordet og følger dets beste anvisninger.
And listen to me!
Og hor pa meg.
Jason, listen to me.
Lytt til meg, jason.
Listen, I'm under evelyn waugh.
Hør, jeg er evelyn waugh.
We gotta listen to him.
Vi må lytte til ham.
Why don't you listen to grace, Pam?
Hvorfor hører du ikke på grace, Pam?
Listen, and give it back.
Lytt og gi tilbake.
Petrov won't listen to francis.
Petrov hører ikke på francis.
Frank, listen, i gotta tell you something.
Frank, lytte, jeg må fortelle deg noe.
Listen, nick is not sleeping at night.
Hør, nick får ikke sove.
I listen to your program every now and then.- you do?
Jeg lytter til programmet ditt av og til.
If people won't listen, i can't do anything.
Hvis folk ikke vil høre, kan jeg ikke gjøre noe.
Listen to me, mark.
Hor pa meg, mark.
Listen my name ist george corcell, i am software enigneer.
Hør, mitt navn er george corcell, og jeg er en softwareutvikler.
I will stay here and listen to it till it's over.
Jeg blir her og lytter til det er over.

Results: 2771, Time: 0.1439

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "listen"


can
overheard
hear
belong
hark
eavesdropping
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Listen" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More