LISTEN IN NORWEGIAN

How to say "listen" in Norwegian

S Synonyms

Results: 3363, Time: 0.1377

Click norwegian translation to filter results
hør lytte høre lytt hor hør på meg lyder lytter hører hørte lyttet hørt lyde

Examples of using "Listen" in a sentence and their translations

Listen, beirada, it's over.
Hør, beirada, det er over.
Now listen, ryan.
Hør nå, ryan.
I wouldn't listen to you,
Jeg ville ikke lytte til deg.
If people won't listen, i can't do anything.
Hvis folk ikke vil høre, kan jeg ikke gjøre noe.
You should always listen to your feelings, rosemary.
Du burde alltid lytte til følelsene dine.
But listen.
Men hør.
I will go but first, listen to these words.
Jeg skal gå... men lytt først til disse ordene.
Frank, listen, i gotta tell you something.
Frank, lytte, jeg må fortelle deg noe.
Doc will listen to you.
Doc vil høre på deg.
Siss, listen now.
Siss, hør nå.
Shut up and listen, idiot.
Hold kjeft og lytt, idiot.
You can't listen to al green on CD.
Man kan ikke høre al green på CD!
Close your eyes and listen to me, darling.
Lukk oynene og hor pa meg, eiskiing.
We should listen to him.
Vi bør lytte til ham.
Listen, you're not my father.
Hør, du er ikke min far.
Emma, don't listen to her.
Emma, ​​ikke lytte til henne.
Listen, I'm just a biochemist.
Hør, jeg er bare biokjemiker.
No, listen.
Hør på meg.
We called the police but they won't listen.
Vi ringte politiet men de vil ikke høre.
I have chosen you, so listen to what is revealed to you.
Jeg har utvalgt deg! så lytt til det som blir åpenbart!
And listen to me!
Og hor pa meg.
Mr. getz, listen.
Mr getz. hør på meg.
I warned her, but she didn't listen.
Jeg advarte henne, men hun ville ikke høre.
You never listen to me.
Du lytter aldri til meg!
But, brothers, we must listen... before we judge.
Men brødre, vi må lytte før vi dømmer.
Because walter, walter, listen.
Fordi walter, walter, hør.
Listen to me, mark.
Hor pa meg, mark.
Don't listen to anybody.
Ikke lytt til noen som helst.
He wouldn't listen.
Han ville ikke lytte.
But you won't listen.
Men du ville ikke høre.

Results: 3363, Time: 0.1377

SEE ALSO
See also
SYNONYMS

S Synonyms of "listen"


can
hear
hark
eavesdropping
belongs
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Listen" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More