LOCKWOOD IN NORWEGIAN

How to say lockwood in Norwegian

Results: 170, Time: 0.0403

Examples of using Lockwood in a sentence and their translations

Good morning, flint lockwood and lab partner.
God morgen, flint lockwood og lab partner.
Flint lockwood, please.
Flint lockwood, takk.
Flint lockwood and sam Sparks!
Flint lockwood og sam Sparks!
I say, young lockwood, what extraordinary underpants.
Jeg si, ung lockwood, hva ekstraordinære underbukser.

Come, lockwood, give the monkey your underpants.
Kom, lockwood, gi apen dine underbukser.
Bravo, young lockwood, bravo!
Bravo, ung lockwood, bravo!
Don't worry, lockwood, i will let them go.
Ikke bekymre deg, lockwood, jeg vil la dem gå.
Flint lockwood, you are a fisherman.
Flint lockwood, du er en fisker.
I am not president lockwood.
Jeg er ikke president lockwood.

Gold up. lockwood down.
Gull opp, lockwood ned.
Hello, mr. lockwood.
Hei, mr. lockwood.
Hey, mr. lockwood.
Hei, mr. lockwood.
There's nothing wrong with your hand, young lockwood.
Det er ingenting galt med din hånd, ung lockwood.
I understand, lockwood.
Jeg forstår, lockwood.
He's right, tim lockwood.
Han er rett, tim lockwood.
We can't go up there, flint lockwood.
Vi kan ikke gå opp dit, flint lockwood.
Indeed, young lockwood.
Faktisk unge lockwood.
I call it the flint lockwood food jungle.
Jeg kaller det flint lockwood mat jungle.
Sally forth, lockwood.
Sally frem, lockwood.
Sorry, Lockwood's car is taking up both of our spaces.
Beklager, lockwoods bil tar opp begge plassene.
Not that you care, but I'm making progress with lockwood on my own.
Ikke at du bryr deg, men jeg gjør fremskritt med lockwood på egen hånd.

Results: 170, Time: 0.0403

SEE ALSO

See also


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More