Translation of "long" in Norwegian

Results: 9580, Time: 0.1629

lenge lang tid ienge lengter lange langt lengst tiden tida

Examples of Long in a Sentence

Been long in Yugoslavia?
Vært lenge i Jugoslavia?
Lunch was long and i couldn't find a cab.
Lunsjen var lang, og jeg kunne ikke finne drosje.
Rynn, how long has it been for your mother?
Rynn... hvor lenge har det vært for moren din?
I am long and strong!
Jeg er lang og sterk!
How long does that take? not long.
Hvor lang tid tar det?
I don't know how long we can hold them back.
Jeg vet ikke hvor lenge vi kan holde dem tilbake.
Well done! take as long as you need before you start with us.
Ta så lång tid du trenger før du begynner med oss.
Ellie, how long has it been since i said i love you?
Eiiie, hvor ienge siden er det at jeg sa jeg eisket deg?
When or over how long a period were the pictures taken?
Når eller over hvor lang periode er bildene tatt?
How long must you know a man before you can love him?
Hvor lenge må du kjenne en mann før du kan elske ham?
Not long enough, oscar.
Ikke lenge nok, oscar.
What took you so long with the congee?
Hva tok slik tid med risbrødet?
Yeah, long day for you.
Ja, lang dag for deg.
So, how long do i have to drive around with you this time?
Hvor ienge må jeg kjøre rundt med deg denne gangen?
How i long for your kiss.
Som jeg lengter etter ditt kyss.
It erjo so long since we have seen her.
Det er jo sa ienge siden vi sa henne.
It's 22 minutes long, with the song.
Den er 22 minutter lang, med en sang.
Not long before she died.
Kort tid før hun døde.
Astrid and i have long talked about buying something in rondane.
Astrid og jeg har lenge snakket om at vi skulle kjøpe noe i rondane.
Ten long, good years with him.
Lange gode år med ham.
Oh, they long for entertainment. and we give it to them, eh?
De lengter etter underholdning, og vi gir dem det.
I long for it to be yours.
Jeg lengter etter at det skal være ditt.
How long have you been on Caldos?
Hvor lenge har du vært på Caldos?
Count olaf has one long eyebrow and he has a very short beard.
Grev olaf hadde ett langt øyenbryn og kort skjegg.
And your path is long.
Og din vei er lang.
Just long enough for the nukes to rop.
Ja, akkurat nok tid til å sende atomrakettene.
How long have you sat here?
Hvor ienge har du sittet her?
My whole long life, i have loved no one else.
Hele mitt lange liv, har jeg ikke elsket noen annen.
But hagen had long ago learned one thing.
Men hagen hadde for lengst lært én ting.
And long.
Og lang.

Results: 9580, Time: 0.1629

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Long" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More