LONG IN NORWEGIAN

Translation of Long in Norwegian

Results: 12381, Time: 0.0379

Examples of using Long in a sentence and their translations

And how long have you been here?
Og hvor lenge har du vært her?
How long have you been in budapest?
Hvor lenge har du vært i budapest?
Lunch was long and i could not find a cab.
Lunsjen var lang, og jeg kunne ikke finne drosje.
Where 's long tom and dudeen?
Hvor er long tom og dudeen?
I am long and strong!
Jeg er lang og sterk!
Been long in yugoslavia?
Vært lenge i jugoslavia?
Compton and long beach together now you know you in trouble uh-huh.
Compton og long beach sammen nå vet du at du er i trøbbel.
I know how long we have been married and what our song is.
Jeg vet hvor lenge vi har vært gift og hva vår sang er.
Well done! take as long as you need before you start with us.
Ta så lång tid du trenger før du begynner med oss.
Our island is long and thin.
Vår øy er lang og tynn.
Ellie, how long has it been since i said i love you?
Eiiie, hvor ienge siden er det at jeg sa jeg eisket deg?
What took you so long with the congee?
Hva tok slik tid med risbrødet?
But the night is long, kathleen.
Men natten er lang, kathleen.
And terry long and.
Og terry long og.
Not long now.
Ikke lenge nå.
Not long.
Ikke lenge.
Just long enough for the nukes to rop.
Ja, akkurat nok tid til å sende atomrakettene.
How i long for your kiss.
Som jeg lengter etter ditt kyss.
So, how long do i have to drive around with you this time?
Hvor ienge må jeg kjøre rundt med deg denne gangen?
Oh baby you are so long and hard!
Baby, du er så lang og hard!
Thank you, long john!
Takk, long john!
Two long years.
To lange år.
If dr. long had not been on duty.
Om dr. long ikke hadde vært på vakt.
We have spent far too long looking to the past for answers.
Vi har kastet bort for mye tid på å lete etter svar i fortiden.
Hey, konefke. how long have you been here?
Hei, konefke, hvor lenge har du vært her?
And your path is long.
Og din vei er lang.
I long for it to be yours.
Jeg lengter etter at det skal være ditt.
How long have you sat here?
Hvor ienge har du sittet her?
Take as long as you like.
Ta den tid dere vil.
Anders has got long arms.
Anders har lange armer.

Results: 12381, Time: 0.0379

S Synonyms of "long"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More