LONG IN NORWEGIAN

How to say "long" in Norwegian

S Synonyms

Results: 11399, Time: 0.2553

Click norwegian translation to filter results
lenge lang tid ienge lengter lange langt lengst tiden tida

Examples of using "Long" in a sentence and their translations

And how long have you been here?
Og hvor lenge har du vært her?
Lunch was long and i couldn't find a cab.
Lunsjen var lang, og jeg kunne ikke finne drosje.
How long have you been in Budapest?
Hvor lenge har du vært i Budapest?
I am long and strong!
Jeg er lang og sterk!
Well done! take as long as you need before you start with us.
Ta så lång tid du trenger før du begynner med oss.
Been long in Yugoslavia?
Vært lenge i Jugoslavia?
Our island is long and thin.
Vår øy er lang og tynn.
What took you so long with the congee?
Hva tok slik tid med risbrødet?
I know how long we have been married and what our song is.
Jeg vet hvor lenge vi har vært gift og hva vår sang er.
Ellie, how long has it been since i said i love you?
Eiiie, hvor ienge siden er det at jeg sa jeg eisket deg?
Just long enough for the nukes to rop.
Ja, akkurat nok tid til å sende atomrakettene.
How i long for your kiss.
Som jeg lengter etter ditt kyss.
So, how long do i have to drive around with you this time?
Hvor ienge må jeg kjøre rundt med deg denne gangen?
Not long now.
Ikke lenge nå.
But the night is long, kathleen.
Men natten er lang, kathleen.
Oh baby you're so long and hard.
Baby, du er så lang og hard!
Two long years.
To lange år.
Not long.
Ikke lenge.
We have spent far too long looking to the past for answers.
Vi har kastet bort for mye tid på å lete etter svar i fortiden.
I long for it to be yours.
Jeg lengter etter at det skal være ditt.
How long have you sat here?
Hvor ienge har du sittet her?
I prefer long hair.
Jeg foretrekker langt hår.
Anders has got long arms.
Anders har lange armer.
I long for good food.
Jeg lengter etter god mat.
Hey, konefke. how long have you been here?
Hei, konefke, hvor lenge har du vært her?
And your path is long.
Og din vei er lang.
How long have you worked for Henderson?
Hvor ienge har du jobbet for Henderson?
Take as long as you like.
Ta den tid dere vil.
And long.
Og lang.
And how long have you been a thief?
Og hvor lenge har du vært tyv?

Results: 11399, Time: 0.2553

SEE ALSO
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Long" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More