LOOK IN NORWEGIAN

How to say "look" in Norwegian

Results: 15234, Time: 0.2601


Examples of Look in a Sentence

I couldn't look her in the eye, stroud.
Jeg kunne ikke se henne i øynene, stroud.
Oh, look, it's leonard and r2-d-bag.
Å se, det er leonard og r2-d-bag.
Look, we're americans.
Hør, vi er amerikanere.
You didn't even look at it.
Du ikke engang på det.
Would you look after my friend, the girl?
Vil du se etter min venn, jenta?
Look, you're a painter and a good one.
Hør, du er en maler og en god en.
And now look.
Og se nå.
No, if you run, you look guilty.
Rømmer du virker du skyldig.
I would say you look 91 years young.
Jeg ville si at du 91 år ung ut.
Look, you're new around here.
Hør, du er ny her.
He didn't look at you when he spoke to you.
Han ikke på deg når han snakket til deg.
Look, i am not mad at you.
Hør, jeg er ikke sint på deg.
I couldn't look in the mirror.
Jeg kunne ikke se i speilet.
We must look for him!
Vi må lete etter ham!
Cause he doesn't look too effective to me.
Han virker ikke altfor effektiv.
I didn't look at it objectively... because you're my wife.
Jeg ikke på det objektivt fordi du er kona mi.
Look, sir alec doesn't have the money right now.
Hør, sir alec har ikke pengene akkurat nå.
We must look for werner.
Vi må lete etter werner.
Why don't you look at your own personal life,
Hvorfor ikke se deg på ditt eget personlige liv,
I saw that look you gave cipher, knew you wanted revenge.
Jeg så blikket du ga cipher. visste at du ville ha hevn.
No, doesn't look familiar.
Nei, virker ikke kjent.
If you wanna stay and look around i can drive you home.
Hvis du vil bli her og lete, kan jeg kjøre deg hjem.
And you look at the picture, and you said,
Og du på bildet og sa:"Herregud!
Rau, come and look who's here.
Rau, kom og se hvem som er her!
Look, i thought my husband was dead.
Hør, jeg trodde at mannen min var død.
Take a good look at it and say a prayer.
Ta en god titt på det og be en bønn.
And i know that look you're giving me, dan.
Og jeg kjenner det blikket du gir meg, dan.
You don't look like the type.
Du virker ikke som typen.
Look, barry, cisco and i will work with joe.
Hør, barry, cisco og jeg vil arbeide med joe.
Same look rory gave me.
Det samme blikket rory gav meg.

Results: 15234, Time: 0.2601

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Look" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More