LOOKS LIKE IN NORWEGIAN

How to say "looks like" in Norwegian

S Synonyms

Results: 2739, Time: 0.4928

ser ut ser ut som ligner visst har visst virker som likner virker som om hadde visst

Examples of Looks Like in a Sentence

It looks like we're in a shooting war.
Det ser ut til at vi er i krig.
What helixate nexgen 1000 IU looks like and content of the pack.
Hvordan helixate nexgen 1000 IE ser ut og innholdet i pakningen.
Looks like white gravy.
Ser ut som hvit saus.
What vivanza 10 mg orodispersible tablets looks like and contents of the pack.
Hvordan vivanza 10 mg smeltetabletter ser ut og innholdet i pakningen.
I think she looks like a young linda ronstadt.
Hun ligner en ung linda ronstadt.
Looks like something i would do.
Ser ut som noe jeg ville ha gjort.
I don't know what that cat looks like or where he's at.
Jeg vet ikke hvordan typen ser ut, eller hvor han er.
Looks like they gave you the honeymoon suite.
Ser ut som de ga deg bryllupsreise suiten.
He looks like me.
Han ligner meg.
Looks like we're running from hendricks.
Vi flykter visst fra hendricks.
Looks like we found her.
Vi har visst funnet henne.
Looks like we're going to jersey to visit an accounting firm.
Vi må visst til new jersey.
Oh... your's looks like a wet dog. truth.
Og din ligner en våt hund.
Looks like you have had quite a day.
Ser ut som du har hatt litt av en dag.
We know what he looks like, and we know what he wants.
Vi vet hvordan han ser ut, og vi vet hva han vil.
Looks like somebody's already been through here.
Noe har visst vært her allerede.
Looks like they all lived here together.
De bodde visst her alle sammen.
Looks like a big silver basketball or something.
Ser ut som en stor sølv basketball eller noe.
She looks like karl malden.
Hun ligner karl malden.
Well, looks like i shouldn't be schooling you on chinese politics.
Det virker som jeg ikke burde lære deg om kinesisk politikk.
I don't know what she looks like.
Jeg vet ikke hvordan hun ser ut.
Looks like she's not coming.
Ser ut som hun ikke kommer.
The one with the moustache kind of looks like freddie mercury.
Han med barten likner på freddie mercury.
But the truth is, i don't know what syed ali looks like.
Men jeg vet ikke hvordan syed ali ser ut.
This looks like a houseboat for ants.
Det ligner en husbåt for maur.
Looks like we both had a pretty tough day.
Vi har visst hatt en slitsom dag, begge to.
Looks like you still bleed just like everybody else.
Du blør visst fremdeles, som alle andre.
Stalin... looks like he used malin fatal as bodyguards.
Stalin, virker som han brukte malin fataler som livvakter.
He says he looks like abu ahmed.
Han ligner abu ahmed.
I don't know what syed ali looks like.
Jeg vet ikke hvordan syed ali ser ut.

Results: 2739, Time: 0.4928

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "looks like"


would known
have certainly
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Looks like" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More