LOVE IN NORWEGIAN

How to say "love" in Norwegian

S Synonyms

Results: 25273, Time: 0.462

Click norwegian translation to filter results
elsker kjærlighet liker gjerne glad i kjære elsk digger eisker elske kjærligheten elsket elskede like likt likte glade i kjær digge kjæreste

Examples of using "Love" in a sentence and their translations

I love you jeff but--.
Jeg elsker deg, jeff, men.
I love you, vincent Muccio!
Jeg elsker deg, vincent Muccio!
My sickness was love and you're the medication.
Min sykdom var kjærlighet og du var min medisin.
I love you, maggie sawyer.
Jeg elsker deg, maggie sawyer.
He was my big love but he was married.
Han var min store kjærlighet men han var gift.
I love the snow,
Jeg liker snøen.
And i love you, emily.
Og jeg elsker deg, Emily!
Maybe love isn't enough.
Kanskje kjærlighet ikke er nok.
I would so love to have given you a son.
Jeg skulle så gjerne ha gitt deg en sønn.
We love what you have done with your hair.
Vi liker det du har gjort med håret ditt.
I would love to show you.
Jeg vil gjerne vise deg dem.
My dearest kal-el, our love will always be with you.
Min kjære kal-el, vår kjærlighet er alltid med deg.
Andy, i really love the beige chair.
Andy... jeg liker virkelig den beige stolen.
You're great, man. i love you.
Jeg er glad i deg.
But i love alim.
Men jeg elsker alim.
But she does not love you, david.
Men hun er ikke glad i deg, david.
I would love to talk this out with you when you can.
Jeg vil gjerne snakke ut meg deg om dette når du kan.
He found romantic love with chaz.
Han fant romantisk kjærlighet med chaz.
And we love you, jess.
Og vi elsker deg, jess.
And i really love the beige chair, andy.
Og jeg liker virkelig den beige stolen, andy.
No, love, it's your aunt.
Nei, kjære, det er tante.
You, my love, are a rare commodity.
Du, min kjære, er en sjelden vare.
But my heart and love are with you always.
Men mitt hjerte og min kjærlighet er alltid med deg.
I love st. catherine.
Jeg liker st. catherine.
I would love to work with you.
Jeg vil gjerne jobbe med deg.
Love your/oins.
Elsk dine lender.
The point is i love you.
Jeg er glad i deg.
I love moira... and jack and maggie.
Jeg elsker moira. og jack og maggie.
Go and love some more.
Gå og elsk mer.
Don't go my love i can't say goodbye.
Ikke gå, min kjære jeg kan ikke si farvel.

Results: 25273, Time: 0.462

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "love"


right
beau
honey
baby
wishes
affection
sweetie
mistress
boyfriend
dear
darling
fancies
lovers
iike
girlfriend
hon
babe
romance
housewives
sweethearts
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Love" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More