LOVED IN NORWEGIAN

How to say loved in Norwegian

S Synonyms

Results: 4265, Time: 0.1266

elsket (3445) elsker (195) likte (112) var glad i (95) kjær (35)

Examples of using Loved in a sentence and their translations

He loved you, robert.
Han elsket deg, robert.
She loved you, slade.
Hun elsket deg, slade.
Tommy loved the sandworms.
Tommy likte sandormene.
He loved the water.
Han elsket vannet.

Barney loved you, maybe so does al.
Barney var glad i deg, kanskje al ogs er det.
And i loved peanut butter and jelly.
Og jeg likte peanøttsmør og gelé.
Everybody loved him because he never ate alone.
Alle likte ham fordi han aldri spiste alene. capisci?
I know he loved them.
Jeg vet at han var glad i dem.
To be loved, to be loved wow! what a feeling- qu¡ et!
Være kjær, være kjær en følelse så svær.
I loved my child and my family.
Jeg elsket mitt barn og min familie.
If we die, and there is nothing, no loved ones, no shaylene,
Hvis det ikke fins kjærlighet etter døden, ingen shaylene.
I loved alex.
Jeg elsket alex.
And hitler loved his dog.
Og hitler likte hunden sin.
To be loved, to be loved wow! what a feeling.
Være kjær, være kjær en følelse så svær.
And you said you loved me.
Og du sa du var glad i meg.
I loved all the time we spent together.
Jeg likte tiden vi tilbrakte sammen.
You must have loved her very much.
Du må ha eisket henne høyt.
Esben dreams of being accepted and loved as pirelli.
Esben drømmer om å bli akseptert og få kjærlighet som pirelli.
And when you are gone, i will destroy everything you ever loved.
Og når du er borte, ødelegger jeg alt du har kjær.
I loved charlie too.
Jeg var glad i charlie, jeg også.
I loved my children.
Jeg elsket barna mine.
He loved lucas.
Han var glad i lucas.
Which was the first thing that she really loved.
Det var hennes store kjærlighet.
Nothing as good could be as when you loved me".
Ingen ting bedre enn den gangen du hadde meg kjær.
I loved martin.
Jeg elsket martin.
I loved your mother.
Jeg eisket moren din.
Niels loved it.
Niels elsker det.
He loved to swim, but the horses were everything to him.
Han likte å svømme, men hester, det var alt for han.
The man you are searching for lost all he loved, and more.
Mannen du så gjerne ser mistet sin kjærlighet og mer.
When people lose their loved.
Når noen mister sine kjær.

Results: 4265, Time: 0.1266

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More