LOVED ME ONCE IN NORWEGIAN

How to say loved me once in Norwegian

Results: 30, Time: 0.1504

Examples of using Loved Me Once in a sentence and their translations

You loved me once.
I know you loved me once, constance.
Jeg vet du elsket meg en gang.
As you loved me once be merciful now.
Slik du engang elsket meg, vaer barmhjertig nå.
A husband who loved me once, i know that he no longer does.
En mann som elsket meg en gang vet jeg ikke gjør det lenger.

I know that it 's been a long time, but i know that you loved me once.
Jeg vet det er lenge siden, men jeg vet du var forelsket i meg engang.
You loved me once before, did not you?
Du elsket meg før, gjorde du ikke?
Because if i can not look upon your true beauty i can see its mirror, and remember how you once loved me.
Hvis jeg ikke får se din virkelige skjønnhet, kan jeg se dets speilbilde og huske at du engang elsket meg.
Once i thought this man loved me.
Engang trodde jeg at denne mannen elsket meg.
But yet chay-ara once loved me as she professes to love you.
Allikevel elsket chay-ara en gang meg slik hun gir inntrykk av å elske deg.
But i once loved a man..... and he loved me.
Men jeg elsket en gang en mann, og han elsket meg.
I have taught him to love me once.
Jeg har lært ham å elske meg en gang.
You once told me you loved me.
Du sa at du elsket meg.
My mother, who died recently, never once told me she loved me... never once.
Moren min, som nylig døde sa aldri at hun elsket meg, aldri.
My father told me once how she would fallen in love with an artist.
Min far fortalte engang hvordan hun var blitt forelsket i en kunstner.
Once i loved a man who did not love me.
En gang elsket jeg en mann som ikke elsket meg.
Once i loved a man who i thought the gods themselves had sent me.
En gang elsket jeg en mann jeg trodde gudene hadde sendt meg.
And if you ever challenge me again in front of my crew, i may just forget that i loved you once.
Og hvis du utfordrer meg foran besetningen min igjen, glemmer jeg nok at jeg en gang elsket deg.
GRADY: whenever i wondered what sara saw in me and i wondered more than once i always came back to the fact that she loved to read.
Alltid når jeg lurte på hva sara så i meg og det har jeg lurt på mer enn en gang kom jeg alltid tilbake til det faktum at hun elsket å lese.
In the name of the love you once bore me!
For den kjærligheten du en gang næret til meg.
Maybe make me think that you were worth loving once upon a time.
Kanskje får meg til å tro, at du var verdt å elske en gang i tiden.
He once let me drink some of his beer. for the love of--.
En gang lot han meg drikke øl.
I once loved a girl and she thought well of me.
Jeg elsket en jente hun likte meg og.
If you ever challenge me again in front of my crew, i might just forget that i loved you once.
Hvis du utfordrer meg igjen, glemmer jeg kanskje at jeg elsket deg.
You loved me once, you will love me again.
Du skal elske meg igjen.
In your whole life, did you ever once love me?
Har du noen gang i hele ditt liv vært glad i meg?
I have already married once for love, but the gods stole her from me.
Jeg har allerede giftet meg av kjærlighet, men gudene tok henne fra meg.
Once you spoke to me about the need for love.
Før talte du om behovet for kjærlighet.
I mean, do not get me wrong, i love your new stuff, but once in a while it 's nice to hear the hits.
Jeg mener, ikke misforstå, jeg elsker dine nye ting, men en gang iblant er det hyggelig å høre hits.
I was once in love before. with a man. he was younger than me.
For veldig lenge siden var jeg forelsket i en mann som var yngre enn meg.
You remind me of a king i once loved well.
Du minner meg om en elsket konge.

Results: 30, Time: 0.1504

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More