LOWERED IN NORWEGIAN

How to say lowered in Norwegian

S Synonyms

Results: 70, Time: 0.2289

Examples of using Lowered in a sentence and their translations

We have lowered our shield.
Vi har senket skjoldet vårt.
Antibody formation was associated with lowered drug plasma concentration.
Antistoffdannelse var forbundet med redusert plasmakonsentrasjon av legemidlet.
He's lowered the bar.
Han har senket standarden.
Antibody formation was associated with lowered drug plasma concentration.
Antistoffdannelse var forbundet med redusert plasmakonsentrasjon av legemidlet.

But i want the temperature lowered by 15 degrees.
Men jeg vil temperaturen senket med 15 grader.
Request to have pilot ladder lowered and someone standing by.
Ber om at leideren senkes, og noen er på standby.
I imagine she lowered her full weight onto the chihuahua beneath her.
Jeg vil tro hun senket kroppsvekten på chihuahuaen under henne.
I will have the temperature lowered.
Jeg må temperaturen senkes.
We lowered the body count just by sitting on these people.
Vi senket drapstallet bare ved å passe på dem.

You feel me? they lowered the daily allowance to 50 bucks a day.
De har senket daglig kvote til 50 dollar!
Captain, the romulan ship has lowered some kind of high-energy pulse device into the vulcan atmosphere.
De har senket en pulseringsanordning inn i vulcans atmosfære.
You lowered your eyes during your bow.
Du senket blikket da du bøyde deg.
They tried to make a deal, but andre lowered his bid.
Andre senket budet sitt på firmaet.
Did you know that the have lowered prices in Sanità?
Visste du at de har senket prisene i Sanità?
Then, i stretched and lowered.
Da jeg strukket og senket.
An empty feeling came over me when i lowered the gun.
Jeg fylles av tomhet når jeg senket geværet.
They lowered the painkillers.
De reduserte medisinene.
Lowered blood pressure.
Senket blodtrykk.
I lowered myself to your level.
Senket meg til ditt nivå.
He lowered his guard.
Han senk et sin garde.
Lowered her blood pressure.
Senket blodtrykket hennes.
I must have lowered myself about 25m from where the ice screw was at the bridge.
Jeg må ha firt meg selv 25 meter fra isskruen.
Sled of the tow truck was lowered... onto his wrist.
Kranbilens plan ble senket ned på håndleddet.
Cradle lowered.
Vogga er senket.
A crane lowered them one after the other onto navel houseboats.
En kran løftet dem ned på en av marinens husbåter.
First i lowered the blinds, then i closed the register.
Først dro jeg ned gardinene... så låste jeg kassen.
One of the robbers was lowered into this shaft.
Én av ranerne ble heist ned i denne sjakten.
I have a slight premonition the boom is about to be lowered.
Jeg har en forutanelse om at øksa kommer til å falle.
That was better for me,'cause it lowered my expectations.
Som er bedre, for det minsket forventningene til meg.
Oh, will you have my luggage lowered to the longboat?
Vil du få bagasjen min ned på langbåten?

Results: 70, Time: 0.2289

TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More