MADE IN NORWEGIAN

How to say made in Norwegian

S Synonyms

Results: 9502, Time: 0.2434

Examples of using Made in a sentence and their translations

I know, father. i made three mistakes.
Jeg vet jeg gjorde tre tabber, far.
I thought i made out the words"Harvey keitel.".
Jeg trodde jeg gjorde ut ordene"Harvey keitel.".
We haven't made delectados in 30 years.
Vi har ikke laget delectadoer på 30 år.
We were made for each other, sherlock.
Vi er skapt for hverandre, sherlock.".

You made a deal with graff.
Du gjorde en avtale med graff.
I have never made a bomb.
Jeg hadde aldri laget en bombe.
We were made for this!
Vi er skapt for dette!
But she made you happy?
Men hun gjorde deg lykkelig?
Who made you?
Hvem laget deg?
But. you made contact?
Men du fikk kontakt?
It made you before, but.
Det gjorde du før også, men.
I didn't know they made wine in.
Jeg visste ikke at de laget vin i.
You weren't made for her.
Du var ikke skapt for henne.
Well, you made it, just like we promised.
Vel, du klarte det, akkurat som vi lovte.
We made you and we can break you.
Vi fikk deg hit og vi kan fjerne deg herfra.
You are made for the day, not the night.
Du er skapt for dagen, ikke for natten.
He was made in sweden.
Han er laget i sverige.
I made a mistake, and i tried to cover.
Jeg gjorde en feil, og jeg prøvde å dekke.
We made it, thelonious.
Vi klarte det, thelonious.
You made me almost cry.
Du fikk meg nesten til å gråte.
We made a fortune.
Vi tjente en formue.
I made it, philly.
Jeg klarte det, philly.
I wasn't made for ships.
Jeg er ikke skapt for skip.
They're made in detroit.
De er laget i detroit.
I made contact with the pilot.
Jeg fikk kontakt med piloten.
You made a choice in the village and we lost troy.
Du gjorde et valg i landsbyen og vi mistet troy.
In the last fiscal year, we made $112 million before taxes.
I løpet av det siste året tjente vi 112 millioner dollar før skatt.
You made a big mistake, mister.
Du begikk en stor tabbe.
Or we made the pigs sick.
Eller vi gjorde grisene syke.
It's made for you, quincannon.
Den er som skapt for deg.

Results: 9502, Time: 0.2434

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More