Translation of "made" in Norwegian

S Synonyms

Results: 7992, Time: 0.1735

gjorde laget skapte fikk klarte tjente begikk tvang diktet inngikk gjør rakk foretatt

Examples of Made in a Sentence

I made a mistake, clarke.
Jeg gjorde en feil, clarke.
We haven't made delectados in 30 years.
Vi har ikke laget delectadoer på 30 år.
You said you made some mistakes with the vaccine.
Du sa du gjorde noen feil med vaksinen.
I made him.
Jeg skapte ham.
Malcolm merlyn made her one, and i let it happen.
Malcolm merlyn gjorde henne til en, og jeg lot det skje.
Jimmy and johnny made too many enemies.
Jimmy og johnny laget for mange fiender.
And made her first practical experience with the circulation of money.
Og fikk sin første praktiske erfaring med pengesirkulasjon.
I heard you made the plumber angry.
Jeg hørte du gjorde rørleggeren sint.
Well, amy made dinner.
Amy laget middag.
We made history together.
Vi skapte historie sammen.
I made you... and i can break you just as easily.
Jeg skapte deg. og jeg kan knuse deg like lett!
But he made a big mistake, and i think he knows it.
Men han gjorde en stor feil, og jeg tror han vet det.
I made contact with the pilot.
Jeg fikk kontakt med piloten.
Alfonso made me an omelet.
Alfonso laget en omelett til meg.
Rick made it.
Rick klarte det.
And then you and daddy made me.
laget du og pappa meg.
We made it, sabata, eh?
Vi klarte det, sabata.
I made a new friend.
Jeg fikk en ny venn.
You made it here... and it was meant for us.
Dere skapte det her... og det var ment for oss.
Jenny made an impression on chuck.
Jenny gjorde inntrykk på chuck.
When norther made his first million dollars... he sent me a cheque for 10,000.
Da norther tjente sin første million, sendte han meg 10000.
Hey, luke, you made the eight on rango.
Luke, du klarte åtte på rango.
Speed, you made as much as me.
Speed, du tjente like mye som meg.
Ted, i made a stupid, stupid mistake.
Jeg begikk en dum feil.
Father romero made a miracle out of me.
Pater romero skapte et mirakel av meg.
Agustín made a new friend, too.
Agustín fikk også en ny venn.
We made a mistake in sachsenring.
Vi gjorde en feil i sachsenring.
I have made one of my own.
Jeg har laget min egen.
Archie, you made me.
Archie, skapte du meg.
Lincoln, you made it.
Lincoln, du klarte det.

Results: 7992, Time: 0.1735

SEE ALSO
See also
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Made" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More