MAN IN NORWEGIAN

How to say "man" in Norwegian

S Synonyms

Results: 25566, Time: 0.1504

Click norwegian translation to filter results

Examples of using "Man" in a sentence and their translations

A middle-aged man and a girl.
Middelaldrende mann og ei jente.
We created man of an extraction of clay,
Vi skapte mennesket av en leirmasse.
I am not a white man.
Jeg er ikke en hvit mann.
We created man of an extraction of clay,
Vi skapte mennesket av en leirmasse.
Shalom, man.
Shalom, mann.
A young man will tell his lover anything.
En ung manns elskede får høre alt.
About a young man traveling to pinsk.
Om en ung manns reise til pinsk.
I don't know, man.
Jeg vet ikke, mann.
He was always my little man even when he wasn't so little.
Han var alltid min lille fyr, selv når han ikke var så liten.
He created man of a clay like the potter's,
Han skapte mennesket av leire, som pottemakeren,
Man in virginia.
Fyr i virginia.
He's not our man.
Han er ikke vår mann.
I have seen the flayed man banners lowered to the ground.
Jeg har sett den flådde mannens fane bli tatt ned.
He created man of a clay like the potter's,
Han skapte mennesket av leire, som pottemakeren,
A job is home to a homeless man.
Jobben er en hjemløs manns hjem.
We will remake man in our image, not his.
Vi skal gjenskape mennesket i vårt bilde, ikke hans.
Eiling? eiling is a dangerous man, barry.
Eiling er en farlig mann, barry.
You can kickoff whenever you're ready, man.
Du kan ta kvelden når enn du er klar, kompis.
Many moon back, i see white man book.
For mange måner siden så jeg den hvite manns bok.
I cannot make the white man language.
Jeg forstår ikke den hvite mannens språk, og han snakker ikke lakota.
Leila, he's the kind of man we need around.
Han er en slik fyr vi trenger rundt oss, leila.
Handsome man like nathaniel--.
En kjekk kar som nathaniel.
She now wants to work for a very able man and learn from him.
Kristine har lyst å komme under en dyktig manns ledelse og lære mer.
He's a good man.
Han er en fin fyr.
We're here for you, man.
Vi er her for deg, kompis.
The only man who has been there, your ancestor adolf frederick thörnblad.
Det eneste mennesket som har vært der, er din forfader adolf fredrik thörnblad.
And it was this man right here's trailer that you were in.
Det var denne mannens husvogn dere var i.
Mike, i don't know, man.
Mike, jeg vet ikke, mann.
So, if man won't kill god two, one.
Så hvis mennesket ikke vil drepe gud,... 2. 1.
Weyland was a superstitious man.
Weyland var en overtroisk mann.

Results: 25566, Time: 0.1504

SEE ALSO
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Man" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More