Translation of "may" in Norwegian

Results: 26492, Time: 0.1131

kan kanskje får mai muligens måtte kunne

Examples of May in a Sentence

Reza may be involved with a terrorist.
Reza kan være involvert med en terrorist.
You may have taken me, but you will never take england.
Du har kanskje tatt meg, men du tar aldri england.
Clopidogrel acino pharma gmbh may be taken with or without food.
Clopidogrel acino pharma gmbh kan tas med eller uten mat.
May they rot in hell.
de råtne i helvete.
Clopidogrel acino pharma may be taken with or without food.
Clopidogrel acino pharma kan tas med eller uten mat.
Conner, you may not have parents, but you have me.
Du har kanskje ikke foreldre, men du har meg.
You may not break the law or take the law into your own hands.
Man får ikke bryte loven eller ta loven i egne hender.
Fiona, steve may not be the guy you think he is.
Fiona, steve er kanskje ikke den du tror han er.
May god forgive you.
gud tilgi deg.
Clopidogrel teva generics B.V. may be taken with or without food.
Clopidogrel teva generics B.V. kan tas med eller uten mat.
Because dante may not be presentable any more.
Fordi dante kanskje ikke er presentabel mer.
Liquid waste may be flushed with large amounts of water.
Væskesøl skylles vekk med store mengder vann.
They bring the cattle up in may and take them down in september.
De fører buskapen opp i mai og ned i september.
But you may not hear me sing if they hang you.
Men du får ikke høre meg synge om de henger deg.
Corbilta may induce orthostatic hypotension.
Corbilta kan indusere ortostatisk hypotensjon.
And if it's, i don't know, may, it's bulls in pamplona.
I mai er det oksene i pamplona.
Lamivudine teva pharma B.V. may be administered with or without food.
Lamivudine teva pharma B.V. kan administreres med eller uten mat.
He may not be in this house.
Han får ikke være i huset.
I may know something about rosenberg and jensen.
Jeg vet kanskje noe om rosenberg og jensen.
I may be a shut-in, but.
Jeg være inne, men.
You may have killed me cousin.
Du har muligens drept meg fetter.
Luke cage may be bulletproof, but my boy isn't.
Luke cage er kanskje skuddsikker, men ikke gutten min.
April, may and june july, august, september.
April, mai og juni juli, august, september.
Be thee innocent or guilty, may the truth free thy soul.
Uskyldig eller skyldig, måtte sannheten sette sjelen din fri.
But may the lord forgive us for what we have done.".
Men herren tilgi oss for det vi har gjort.".
Ingelvac mycoflex may be not authorised to use in certain member states.
Ingelvac mycoflex er muligens ikke godkjent i visse medlemsland.
No one may drive more than four consecutive hours.
Ingen får kjøre mer enn fire timer sammenhengende.
Novomix 30 may be used in combination with tablets for diabetes.
Novomix 30 kan brukes i kombinasjon med tabletter for diabetes.
Turk may be a pawn, but he's not dumb.
Turk er kanskje en brikke, men han er ikke dum.
May i present miss lavinia Swire?
Får jeg presentere lavinia Swire?

Results: 26492, Time: 0.1131

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"May" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More