MAY I READ IN NORWEGIAN

Translation of May i read in Norwegian

Results: 30, Time: 0.0706

får jeg lese

Examples of using May i read in a sentence and their translations

May i read this letter?
Får jeg lese brevet?
May i read an example?
Får jeg lese opp noe?
May i read you something?
Får jeg lese noe for deg?
May i read it?
Får jeg lese den?
May i read?
Får jeg lese avisen min?
May i read yours?- yeah?
Kan jeg lese din?
May i read from the song of songs?
Kan jeg lese litt videre fra høysangen?
May i read it?
Kan jeglese den?
May i read a few words?
Kan jeglese noen ord?
If i read these hieroglyphics correctly, we may have found the entrance.
Hvis jeg leser disse hieroglyfene riktig, kan vi ha funnet inngangen.
Senator, i read a speech you gave back in may in rhode island, i believe.
Jeg leste en tale du ga i mai i rhode island, tror jeg.
May i read what you will want me to ratify?
Får jeg i det minste lese det?
Write in the ashes, so that i may read the future.
Skriv i asken, så jeg kan lese fremtiden.
Well, as you may have read, i love music.
Som dere kanskje har lest, så elsker jeg musikk.
If you say what you really want to, i may not read any more of this.
Hvis du sier hva du virkelig ønsker, vil jeg kanskje ikke lese mer av dette.
I may read thoughts and sense energies in a room but i can
Jeg kan lese tanker og føle energiene i et rom, men jeg kan
Perhaps i might read to you as well?
Kanskje jeg kan lese for dem?
Have you written anything i might have read?
Har du skrevet noe jeg kan ha lest?
I might even read one of those books.
Kanskje jeg leser en av bøkene, til og med.
I thought that he might read' em when i get home.
Jeg tenkte han kunne lese dem når jeg kommer hjem.
I guess if i were the president 's male secretary, i might read the helms amendment that way.
Hvis jeg var presidents mannlige sekretær ville jeg kanskje tolke helms-tillegget slik.
I thought you might be reading or.
Jeg trodde du kanskje leste eller.
I may recall her being there... so i have read.
Kanskje jeg husker om hun var der.
But if i write about you, you may not like what you read.
Men du liker kanskje ikke det jeg skriver om deg.
I thought you might like to read this.
Jeg tenkte kanskje du ville lese dette.
I might be able to read a bit though if i walk
Kan kanskje lese litt av det, riktignok, om jeg tolker det via maya først.
No, i think she might just read us the bible.
Nei, jeg tror heller hun har lyst til å lese høyt fra bibelen.
After dinner, i thought i might read to you for an hour or two.
Etter middagen vil jeg lese i en time eller to.
So we risked our shields to get a book we can not read? i may know someone who can help?
Satte vi jobben vår på spill for en bok vi ikke kan lese?
I think reading that might help me make my decision.
Hvis jeg får lese den, kan det bli lettere å ta en beslutning.

Results: 30, Time: 0.0706

See also


may i suggest
jeg foreslår
may i introduce
får jeg presentere
may i come
kan jeg komme
may i sit
kan jeg sette
may i go
kan jeg
shall i read
skal jeg lese
may i give
kan jeg gi
may i try
kan jeg prøve
may i make
kan jeg
may i inquire
kan jeg spørre
may i present
meg presentere
may i touch
kan jeg ta på
may i help you
kan jeg hjelpe deg
may i ask you
kan jeg spørre deg om
may i speak with
får jeg snakke med
may i remind you
jeg minne deg om
may i offer you
kan jeg tilby deg
may i say something
kan jeg si noe
may i suggest you
jeg foreslår at du

Word by word translation


may
- kan kanskje får may
i
- jeg det har l du atjeg ja nei men
read
- lese leste les hører lest
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More