MAY I REMIND YOU IN NORWEGIAN

How to say may i remind you in Norwegian

S Synonyms

Results: 36, Time: 0.0476

Examples of using May I Remind You in a sentence and their translations

May i remind you we have business here.
Må jeg minne deg om at vi har noe å gjøre her?
May i remind you that" beat cop" is our boss 's daughter?
Får jeg minne deg på at" gatepurken" er sjefens datter?
May i remind you that this is your first real boyfriend, s.,
Må jeg minne deg om at dette er din første kjæreste?
May i remind you that you are speaking to your king?
Må jeg minne deg om, at du snakker til din konge!

May i remind you that you are under oath?
Får jeg minne deg på at du snakker under ed?
May i remind you that a king is wise and just?
Må jeg minne deg om, at en konge er klok og rettferdig.
Bob... may i remind you, i was your first call.
Bob... får jeg minne deg på at jeg var den første du ringte?
May i remind you, you destroyed angor 's soul.
La meg få minne deg på at du knuste angors sjel.
May i remind you this is a good thing.
Kan jeg minne om at dette er positivt?
May i remind you we are looking for fresh perspective on this case?
Får jeg minne deg om at vi leter etter et nytt perspektiv.
May i remind you, 007, that blofeld 's dead.
Får jeg minne deg om, 007, at blofeld er død.
May i remind you, they are under turkish administration.
Kan jeg minne deg om at de står under tyrkisk styre?
May i remind you, you are the favored few.
Får jeg minne dere om at dere er de utvalgte få.
May i remind you that there are several foreigners present here.
Kan jeg få minne om at det er flere utlendinger tilstede her.
May i remind you that pride comes before the fall.
Må jeg få minne deg om at stoltheten kommer før fallet.
May i remind you geotopia is not yours to keep.
Kan jeg minne deg på at geotopi ikke er din eiendom?
May i remind you that the client has already determined his line of defense.
Kan jeg minne deg på at klienten allerede har valgt forsvarsstrategi?
May i remind you that he 's one of them?
Må jeg minne deg på at han er en av dem?
May i remind you that they are all retired.
Får jeg minne deg at de alle er pensjonert.
May i remind you, i am your father, and you have to do what i say.
Må jeg minne deg om, at jeg er faren din, og du skal gjøre som jeg sier.
May i remind you, mr barrow, that in this house mr bates is a wronged man seeking justice.
Får jeg minne deg på, mr. barrow, at her i huset er mr. bates en krenket mann som søker rettferdighet.
May i remind you, serena,- that you used to have a sense of humor?
Får jeg minne deg på at du pleide å ha humoristisk sans?
Mother, may i remind you, you asked to come here.
Mor, må jeg minne deg på at du ba om å få være her?
Because may i remind you, that in your pale, romantic, tortured days, you would wax on, and i quote, that,
For kan jeg minne deg om at i dine bleke, romantiske, torturerte dager sa du, og jeg siterer:.
Dumbledore, may i remind you that under the terms of educational decree number 23, as enacted by the minister.
Humlesnurr, kan jeg få minne deg om, at i henhold til bestemmelsene i utdanningsdirektiv nummer 23, iverksatt av ministeren.
Agent sherman, may i remind you that i am the leader of this team.
Agent sherman, får jeg minne deg om at jeg er lederen av denne gruppen! det er det ingen tvil om, sjef.
May i remind you, ma'am, that my men have been continually at sea for eight months?
Får jeg minne om, madam, at mine menn har vært kontinuerlig til sjøs i 8 måneder.
May i remind you that just five weeks ago, you sent her over here with glowing recommendations because we needed the best.
Må jeg få minne dere på at for bare fem uker siden, sendte du henne over hit med glødende anbefalinger fordi vi trengte den beste.
May i remind you, miss thing, that we were both waitresses for two years at olive garden?
Kan jeg få minne deg på at vi var servitriser på olive garden i to år?
May i remind you, in this archdiocese, god do not run the bingo.
Må jeg få minne dere om at i dette bispedømmet, styrer ikke gud bingoen.

Results: 36, Time: 0.0476

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"May i remind you" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More