MAYBE IN NORWEGIAN

How to say "maybe" in Norwegian

Results: 21257, Time: 0.146

kanskje kan kunne –Kanskje —Kanskje Kanskje

Examples of Maybe in a Sentence

Maybe not always, stiba.
Kanskje ikke alltid, stiba.
Maybe i will say it's that new super gonorrhea.
Jeg kan si at det er den nye supergonoreen.
Randy quaid, maybe.
Randy quaid, kanskje.
We're from canada, and he thought maybe you would show us a good time.
Han tenkte vi kunne ha det moro sammen.
Maybe you don't hate him.
Kanskje du ikke hater ham.
Maybe i will come back.
Jeg kan komme tilbake.
Maybe not, nella.
Kanskje ikke, nella.
Well, maybe i should talk to her.
Jeg kunne snakke med henne.
Maybe he prefers lager.
Kanskje han foretrekker lager.
Maybe there will be a chapter on rita and moe.
Det kan være et kapittel om rita og moe.
Maybe she had better things to do.
Kanskje hun har bedre ting fore.
Maybe he should have asked me.
Kanskje han burde spurt meg.
Maybe we will take baby cooper on a trip this summer.
Vi kunne ta med cooper på tur i år.
Kara, maybe mon-el is an evil prince.
Mon-el kan være en ond prins.
Maybe jor-el underestimated you.
Kanskje jor-el undervurderte deg.
Maybe it was a dog.
Kanskje det bare var hunden.
Maybe for some guys, but not danny.
Kanskje noen, men ikke danny.
Maybe she's in the common room?
Kanskje hun er i allrommet?
Maybe you see over steering wheel, you"blake" too!
Hvis du kunne sett over rattet, du også ha blemset.
Two years. maybe three.
To år, kanskje tre.
Maybe the wolf knew something i didn't.
Ulven kan vite noe jeg ikke vet.
Maybe he sold it?
Kanskje han solgte den?
Maybe you want to drop out?
Kanskje du vil hoppe av?
Then maybe you know more than you think.
Da kan du nok mer enn du tror.
Maybe 100 or 150.
Kanskje 100 eller 150.
Maybe it wasn't one of us.
Kanskje det ikke var en av oss.
Maybe i will even stretch to two.
Jeg kunne til og med strekke meg til to.
Maybe because you're not coping with it.
Kanskje du ikke har det så bra.
Maybe he wanted to protect you.
Kanskje han ville beskytte deg.
I think maybe it was my fault.
Jeg tror det kan ha vært min skyld.

Results: 21257, Time: 0.146

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Maybe" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More