MAYBE SHE WOULD IN NORWEGIAN

How to say maybe she would in Norwegian

S Synonyms

Results: 13, Time: 0.1542

Examples of using Maybe She Would in a sentence and their translations

Maybe she would been wearing a woolly hat.
Hun hadde kanskje hatt på seg en lue.
And because of that maybe she would listen to you.
Det er derfor hun kanskje vil høre på deg.
She thought maybe she would been too hard on you.
Hun trodde hun kanskje hadde vært for hard mot deg.
Maybe she would reinstate you as romeo if she knew about it.
Kanskje hun vil gjeninnsette deg som romeo.

Maybe she would be somebody you would like to kill.
Kanskje hun vil være en du har lyst til å drepe.
Or maybe she would just love something to eat.
Eller så kanskje hun vil ha noe å spise.
Maybe she would.
And now maybe she would be the proud mother of a healthy child.
Og nå ville hun kanskje ha vært en stolt mor til et sunt barn.
And if you weren't so strict... maybe she wouldn't have hid things from us.
Men hvis du ikke var så streng... ville hun kanskje ikke skjult ting for oss.
Maybe she would be better off if you were the one who died in that fire.
Hun hadde kanskje klart seg bedre om du hadde dødd i brannen.- Vakt!
If he had guts to knock mom cold once then maybe she would be happy and she would stop picking on him.
Hvis han torde si henne imot, så kanskje hun ville bli fornøyd, og slutte å herse med ham.
I'm... I'm doing that...'cause maybe if somebody else did... what i did before... i did it... then maybe she would.
for hvis noen andre hadde gjort det før jeg begynte å gjøre det ville hun kanskje vært i live fremdeles.
In a few years, when I'm just skin and bones, can't move, can't care for myself, maybe she would consider ending my suffering.
Om et par år, når jeg bare er skinn og bein, ikke kan røre meg, ikke kan ta vare på meg selv, da vil hun kanskje vurdere på å gjøre slutt på lidelsene mine.

Results: 13, Time: 0.1542

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "maybe she would"


perhaps what
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More