ME THIS WAY IN NORWEGIAN

How to say me this way in Norwegian

S Synonyms

Results: 35, Time: 0.0757

Examples of using Me This Way in a sentence and their translations

How dare you speak to me this way, miss burton.
Hvordan våger du snakke til meg slik, miss burton.
Nobody treats me this way.
Ingen behandler meg sånn.
You have got no right to treat me this way.
Du har ingen rett til å behandle meg slik.
Do you think i want the whole fort to see me this way?
Tror du at jeg vil at hele fortet skal se meg slik?

You ain't got no right to talk to me this way.
Du har ingen rett til å prate med meg sånn.
Don't torment me this way.
I just don't understand why you treat me this way.
Jeg forstår bare ikke hvorfor du behandler meg på denne måten.
You can't treat me this way.
Du kan ikke behandle meg slik.
Why do i continually allow people to treat me this way?
Hvorfor lar jeg folk behandle meg sånn?
How dare he treat me this way!
Hvordan våger han å behandle meg slik?
I have never had a man treat me this way.
Ingen mann har behandlet meg sånn.
Now, why don't you guys follow me this way?
Nå, hvorfor ikke dere følge meg på denne måten?
There was no reason to treat me this way.
Det er ingen grunn til å true meg på denne måten.
I didn't want you to see me this way.
Jeg vil ikke at du skal se meg slik.
I don't know how you can interrogate me this way.
Hvordan kan du forhøre meg slik?
Well then you're gonna be sorry for treating me this way.
Da vil du angre at du behandlet meg slik.
Who does he think he is, treating me this way?
Hvem tror han han er, som behandler meg slik?
Well i can't say the job made me this way.
Jeg kan ikke si at det var jobben som gjorde meg slik.
Follow me this way.
Bli med meg, denne veien.
No, push me this way.
Nei, skyv meg denne veien.
I promise you... you won't like me this way.
Jeg lover dem at de ikke vil like meg på dette viset.
Because i don't want him to see me this way.
Han får ikke se meg siik.
Start talking, tom. because if you want to stay married, you can't treat me this way!
Hvis vi skal leve sammen, kan du ikke behandle meg slik!
Jesus made me this way so i could suffer and be reborn the way he was.
Jesus skapte meg sånn, så jeg fikk lide og bli gjenfødt som ham.
It's a pretty pathetic plan to think you could kill me this way.
Det var patetisk å tro at du kunne drepe meg på den måten.

Results: 35, Time: 0.0757

SYNONYMS

S Synonyms of "me this way"


"Me this way" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More