MEANS IN NORWEGIAN

How to say means in Norwegian

S Synonyms

Results: 6300, Time: 0.1463

Examples of using Means in a sentence and their translations

That means five days without food, sir.
Det betyr fem dager uten mat, sir.
It just means... you are weak.
Det betyr bare at du er svak.
She means she is you.
Hun mener, at hun er deg.
Hatred means wars.
Hat innebærer krig.

She means vee.
Hun mener vee.
I know what this means, but i can not.
Jeg vet hva dette betyr, men jeg kan ikke.
He means english.
Han mener engelsk.
It means i had PID.
Det betyr at jeg hadde PID.
Someone with tremendous means wants caroline turing gone.
Noen med store midler vil bli kvitt caroline turing.
This means criticism, and thus revolution.".
Det innebærer kritikk, forkastelse og revolusjon.".
It means more than you know.
Det betyr mer enn du vet.
She means you.
Hun mener deg.
That means that you would not work here anymore.
Det innebærer at du ikke lenger ville jobbe her.
Means we missed something.
Vi har altså oversett noe.
And i will protect our interests by whatever means necessary.
Og jeg vil beskytte våre interesser med alle nødvendige midler.
Do you suppose it means little sheba 's gonna come back?
Kan det bety at lille sheba kommer tilbake?
It means he is special and smart and nice and.
Det betyr at han er spesiell og smart og hyggelig, og.
And other means.
Og andre midler.
So, malick wanted me slaughtered, which means i am on the right track.
Malick ville altså at jeg skulle slaktes ned.
Do you understand what it means to love someone?
Forstår du hva det innebærer å elske noen?
If fanucci says $200... he means it, vito!
Hvis fanucci sier $200, mener han det, vito.
Politics is war by other means.
Politikk er krig med andre midler.
Which usually means he 's feeling insecure. or, um.
Det pleier å bety at han er usikker, eller.
All a means to an end, right?
Alt er et middel for en slutt, ikke sant?
What she threatens means war orsini.
Hva hun truer betyr krig orsini.
That means new VIN tags and a new registration.
Det innebærer nytt understellsnummer og nytt vognkort.
I hate all of this, which probably means it 's good for your business.
Jeg hater alt, altså er det nok bra.
He means dottie.
Han mener dottie.
They died the way they lived, beyond their means.
De døde slik de levde: hinsides sine midler.
She means nice scars, mom.
Hun mente arr fra knivsårene, mamma.

Results: 6300, Time: 0.1463

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More