Translation of "medicine" in Norwegian

S Synonyms

Results: 5050, Time: 0.0681

legemidlet medisin legemiddel medisinen legemidler legemiddelet medisiner medisinene

Examples of Medicine in a Sentence

The 3 mg tablet of this medicine contains lactose, a type of sugar.
Mg tabletten av dette legemidlet inneholder laktose, en type sukker.
How much medicine do you have left?
Hvor mye medisin har du igjen?
The treatment with this medicine is not recommended for children and adolescents.
Behandling med dette legemidlet anbefales ikke for barn og ungdom.
Another medicine containing denosumab a bisphosphonate.
Et annet legemiddel som inneholder denosumab et bisfosfonat.
Therefore, this medicine should not be given to children or adolescents.
Dette legemidlet bør derfor ikke gis til barn eller ungdom.
If possible take your medicine and this leaflet with you.
Hvis mulig, ta din medisin og dette pakningsvedlegget med deg.
If possible take your medicine and this leaflet with you.
Hvis mulig, tar din medisin og dette pakningsvedlegget med deg.
This medicine can affect other medicines.
Dette legemidlet kan påvirke andre legemidler.
Give him his medicine and have him back on saturday.
Gi ham medisinen sin og lever ham tilbake på lørdag.
If you have been given more medicine radiolabelled with cuprymina than you should.
Hvis du har fått mer legemiddel som er radiomerket med cuprymina enn du burde.
This medicine can be taken with or without food.
Dette legemidlet kan tas med eller uten mat.
You should not take more medicine than your doctor tells you to.
Du skal ikke ta mer medisin enn legen din anbefaler deg.
This medicine contains at least 23 mg sodium per dose.
Denne medisinen inneholder minst 23 mg natrium per dose.
Moclobemide, medicine to treat depression.
Moklobemid, legemiddel mot depresjon,
Metformin, medicine used for the treatment of type 2 diabetes.
Metformin, legemidler som brukes til behandling av type 2 diabetes.
You should have antidiarrhoeal medicine available prior to taking GIOTRIF.
Du bør ha legemidler mot diaré tilgjengelig før du begynner med GIOTRIF.
Imnovid is taken in combination with another medicine called dexamethasone.
Imnovid tas i kombinasjon med et annet legemiddel som kalles deksametason.
Always use this medicine exactly as your doctor has told you.
Bruk alltid dette legemiddelet nøyaktig slik legen din har fortalt deg.
You can also mix your medicine with water in a small glass.
Du kan også blande medisinen din med vann i et lite glass.
This medicine contains anhydrous lactose.
Dette legemidlet inneholder laktose.
Dad can take medicine, and dogs are good to have around the house.
Far kan ta medisin, og en hund er godt å ha.
There is no medicine, water, or food.
Vi har verken medisiner, mat eller vann.
Kaletra is an antiretroviral medicine.
Kaletra er et antiretroviralt legemiddel.
You can take this medicine with or without food.
Du kan ta denne medisinen med eller uten mat.
This medicine contains genetically modified organisms.
Dette legemidlet inneholder genetisk modifiserte organismer.
Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.
Be om råd hos legen eller på apoteket før du tar noen legemidler.
We want food, medicine, and one of them cows.
Vi vil ha mat, medisin og en av kuene.
This medicine contains 50 mg of sorbitol per ml.
Dette legemiddelet inneholder 50 mg sorbitol per ml.
Get her medicine, i will get us something to eat.
Få henne medisin, jeg vil få oss noe å spise.
This medicine does not contain a preservative.
Dette legemidlet inneholder ikke konserveringsmiddel.

Results: 5050, Time: 0.0681

SEE ALSO
See also
SYNONYMS

S Synonyms of "medicine"


prescriptions
drug
remedy
meds
medication
choice
cure
agent
product
substance
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Medicine" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More