Translation of "meet" in Norwegian

S Synonyms

Results: 4466, Time: 0.2236

møte møtes treffe hils på ses oppfylle hilse på møter møt møtte treffes treffer traff møttes oppfyller sees oppfylte hilst på

Examples of Meet in a Sentence

I never meet missandei from the island of naath.
Jeg ikke møte missandei fra øya naath.
I need a meet with waller.
Jeg trenger et møte med waller.
So we meet again.
møtes vi igjen.
Maybe we could meet in my room later.
Kanskje vi kan møtes i mitt rom senere.
Alejandro, i wanna meet your partner.".
Jeg vil møte partneren din, alejandro.".
I can meet him later.
Jeg kan treffe ham senere.
Maritza, meet javier.
Maritza, hils på javier.
Would you please meet aunt Elise?
Du må treffe tante elise.
We're gonna meet steven tyler.
Vi skal møte steven tyler.
We can't meet in the city.
Vi kan ikke møtes i byen.
Jake said he would meet you behind the church.
Jake sa han ville møte deg bak kirken.
Hayley, you should meet my eldest son, mamood.
Hayley, du burde treffe min eldste sønn, mamood.
But we will never meet again, my friend,
Vi vil aldri møtes igjen, min venn.
So from now on in, we meet at the safe house.
Heretter ses vi på det sikre stedet.
Hey, don. meet the producer of the picture, R.F. simpson.
Don, hils på produsenten av filmen, R.F. simpson.
We may never meet again.
Kanskje ses vi aldri mer.
But could we meet again soon?
Men kunne vi møtes igjen snart?
I wanna meet my parents.
Jeg vil treffe mine foreldre.
Yeah, you could meet my mom and dad.
Ja, du kunne møte min mor og far.
You must meet your obligations.
Dere må oppfylle pliktene deres.
(RINGS BELL) gentlemen, meet clint tollinger.
Mine herrer... hils på clint tollinger.
Let's meet here two hours before the concert.
Vi møtes her to timer før konserten.
Well, i can meet you.
Jeg kan møte deg.
Let him meet zach, play the doting grandfather.
La ham treffe zach, spille hengiven bestefar.
Could we meet your baby?
Kan vi hilse på gutten din?
We must meet our promise.
Vi må oppfylle løftet vårt.
I hope we meet again.
Håper vi ses igjen.
Come and meet ronnie.
Kom og hils på ronnie.
I must meet frank and johan and brief them.
Jeg må møte frank og johan og brife dem.
And you would better meet mine.
Og du bør oppfylle mine.

Results: 4466, Time: 0.2236

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "meet"


are
come
seeing
cover
encountered
deliver
take
struck
confront
hit
greet
attained
serve
finding
attend
enforce
accommodate
reached
turned
intersect
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Meet" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More