MEET IN NORWEGIAN

How to say meet in Norwegian

S Synonyms

Results: 5001, Time: 0.1919

Examples of using Meet in a sentence and their translations

If you could just meet her, i know that i could probably.
Hvis du bare kunne møte henne, jeg vet at jeg kunne nok.
I can meet you wherever you are.
Jeg kan møte deg hvor enn du er.
We meet again, dorkuses.
Vi møtes igjen, dustinger.
You shouldn't meet my parents, then.
Du burde ikke møte foreldrene mine, da.

Stop it! Shouldn't i meet your parents first?
Bør jeg ikke treffe foreldrene dine først?
We can meet a little later.
Vi kan møtes litt senere.
We can meet new people.
Vi kan treffe nye folk.
We meet again, my mysterious friend.
Vi møtes igjen, min mystiske venn.
Hey, don. meet the producer of the picture, R.F. simpson.
Don, hils på produsenten av filmen, R.F. simpson.
You can meet my sister.
Du kan møte min søster.
Come and meet ronnie.
Kom og hils på ronnie.
We may never meet again.
Kanskje ses vi aldri mer.
Maybe we could meet in my room later.
Kanskje vi kan møtes i mitt rom senere.
You could meet tuddy.
Du kunne møte tuddy.
I wanna meet my baby.
Jeg vil treffe babyen min.
We can meet then, if you want.
Vi kan ses da, hvis du har lyst.
Meet my partner, frank harris.
Hils på min partner, frank harris.
We meet almost every day after school.
Vi møtes nesten hver dag etter skolen.
I can meet you there if you want.
Jeg kan møte deg der hvis du vil.
We should meet the enemies of god.
Vi burde treffe guds fiender.
He doesn't meet the code.
Han oppfyller ikke kodeksen.
We meet on sundays.
Vi møtes på søndager.
You will meet sylvi.
Du skal treffe sylvi.
I meet the terms of my parole.
Jeg oppfyller betingelsene for prøveløslatelsen min.
Could we meet your baby?
Kan vi hilse på gutten din?
I will meet you north of the border in 24 hours.
Jeg vil møte deg nord av grensen i 24 timer.
We meet in person.
Vi ses i virkeligheten!
Pee-wee, meet my daughters.
Pee-wee, hils på døtrene mine.
I hope we meet again.
Håper vi ses igjen.
How do you meet girls?
Hvordan møter du jenter?

Results: 5001, Time: 0.1919

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More