MET IN NORWEGIAN

How to say "met" in Norwegian

S Synonyms

Results: 7699, Time: 0.4681

Click norwegian translation to filter results

Examples of using "Met" in a sentence and their translations

You have met maisy Gibbons?
Har du møtt maisy Gibbons?
I have met your son.
Jeg har møtt sønnen din.
I never met my biological father.
Jeg traff aldri min biologiske far.
We met outside the TED.
Vi møttes utenfor TED.
Percy, have you met my wife, Diane?
Percy, har du møtt min kone, Diane?
I met ava.
Jeg traff ava.
The bombs will explode if my terms are not met.
Bombene vil eksplodere hvis mine betingelser er ikke blir oppfylt.
Betsy and i met in church.
Betsy og jeg møttes i kirken.
Before i met your dad, and before we moved to bergen.
Før jeg traff faren din, og før vi flyttet til bergen.
You have met lieutenant Stobbs?
Du har møtt løytnant Stobbs?
I met your boy.
Jeg traff gutten din.
Angela, in my view, all the legal criteria... for an attack have been met.
Alle juridiske kriterier for et angrep er oppfylt.
You haven't met sylvia, have you?
Du har ikke møtt sylvia, har du?
I don't remember when we met, but you know me.
Jeg husker ikke når vi møttes, men du kjenner meg.
You have met our captain, mel.
Har du hilst på mel, kapteinen vår?
We never met, but, yeah, i knew.
Vi møttes aldri, men jeg visste, ja.
You have met paula.
Du har møtt paula.
It's because i met my brothers, ramon and tommy.
Det er fordi jeg traff brødrene mine, ramon og tommy.
Have you met Eskild?
Har du hilst på Eskild?
I will execute every man, woman and child if my needs are not met.
Jeg dreper alle, hvis kravene mine ikke blir oppfylt.
Five years ago, i met you in a saloon.
For fem år siden møtte jeg deg i en saloon.
Exactly none of them were met.
Ingen av dem ble oppfylt.
I never met no sansa stark.
Jeg har aldri truffet sansa stark.
He met his wife jessica three years later.
Han møtte sin kone jessica tre år senere.
You met tatsu.
Du traff tatsu.
I haven't met Worf's son yet.
Jeg har ikke møtt worf sønn ennå.
We met in mexico.
Vi møttes i mexico.
I don't think i have met everybody.
Jeg har ikke hilst på alle.
The chinese will not return to work until our demands are met.
Kineserne går ikke tilbake til arbeidet før kravene våre er oppfylt.
Laura never met cooper.
Laura møtte aldri cooper.

Results: 7699, Time: 0.4681

SEE ALSO
See also
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Met" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More