Translation of "met" in Norwegian

S Synonyms

Results: 7331, Time: 0.3475

møtt traff møttes oppfylt hilst på møtte truffet møte møter møtes oppfylte treffe hilste på treffer

Examples of Met in a Sentence

I have met her, william.
Jeg har møtt henne, william.
I met him in 2012.
Jeg traff ham i 2012.
Susan had met the enemy.
Susan hadde møtt fienden.
You have met maisy Gibbons?
Har du møtt maisy Gibbons?
The man we met in prison.
En mann vi traff i fengselet.".
We may have met once in my younger days.
Vi kan ha møttes en gang i mine yngre dager.
Thank you. have you met my son Larry?
Har du møtt sønnen min, Larry?
Tell him jackie and dunbar met in dubuque tonight.
Fortell at jackie og dunbar møttes i dubuque i kveld.
I met him in phoenix.
Jeg traff ham i phoenix.
The bombs will explode if my terms are not met.
Bombene vil eksplodere hvis mine betingelser er ikke blir oppfylt.
Angela, in my view, all the legal criteria... for an attack have been met.
Alle juridiske kriterier for et angrep er oppfylt.
Percy, have you met my wife, Diane?
Percy, har du møtt min kone, Diane?
You have met our captain, mel.
Har du hilst på mel, kapteinen vår?
I met her with franklin.
Jeg traff henne med franklin.
They haven't met for 15 years.
De har ikke møttes på 15 år.
Alan. you never met my brother, alan, did you?
Du traff aldri min bror, Alan?
Steve and i met two weeks into our freshman year at reed college.
Steve og jeg møttes etter to uker på reed college.
I will execute every man, woman and child if my needs are not met.
Jeg dreper alle, hvis kravene mine ikke blir oppfylt.
We have met the enemy and he is us.
Vi har møtt fienden og han er oss.
Have you met Eskild?
Har du hilst på Eskild?
Laura never met cooper.
Laura møtte aldri cooper.
George, we met two years ago.
Vi møttes for to år siden!
Exactly none of them were met.
Ingen av dem ble oppfylt.
One day she met a dog she asked have you seen my prince.
En dag møtte hun en hund hun spurte har du sett min prins.
Molly could have met him there.
Molly kan ha truffet ham der.
I met them in italy.
Jeg traff dem i italia.
I have never met anyone, men or Women;
Jeg har aldri møtt noen, menn eller kvinner;
I don't think i have met everybody.
Jeg har ikke hilst på alle.
The chinese will not return to work until our demands are met.
Kineserne går ikke tilbake til arbeidet før kravene våre er oppfylt.
I met him in england.
Jeg møtte han i england.

Results: 7331, Time: 0.3475

SEE ALSO
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Met" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More