MIND IN NORWEGIAN

How to say "mind" in Norwegian

S Synonyms

Results: 2847, Time: 0.2181

Click norwegian translation to filter results
sinn tankene tenker noe imot mening hjernen hodet kan greit pass forstanden hu bry deg vettet bevissthet imot det bakhodet

Examples of using "Mind" in a sentence and their translations

She's got a good mind and a huge heart.
Hun har et godt sinn og et stort hjerte.
In my mind, that was the day that my mother actually died.
I mitt sinn, var det den dagen moren min faktisk døde.
What do you have in mind, my king?
Hva har du i tankene, min konge?
Kyle does not have your best interests in mind.
Kyle tenker ikke på ditt beste.
Hannibal lecter taught you when you were an impressionable young mind.
Hannibal lecter lærte opp deg da du var et ungt sinn.
We read your mind and it's all here.
Vi leser tankene dine og alt er her.
If you don't mind me asking, sir.
Om du ikke har noe imot at jeg spør, sir.
And you if you don't mind my asking, you are...?
Og du hvis du ikke tankene mine spør, du er...?
That's the last thing on my mind right now, warden.
Det er det siste jeg tenker på akkurat nå, fengselsdirektør.
So it's your mind.
Så det er ditt sinn.
Would you mind if we talked about mr. wolowitz now?
Har du noe imot om vi snakket om mr. wolowitz nå?
I can read your mind.
Jeg kan lese tankene dine.
So you have changed your mind on america now, huh?
Så du har endret din mening om amerika nå?- nei.
Why can't i free your doubtful mind.
Hvorfor kan jeg ikke frigjøre ditt tvilende sinn.
Blackmail's about the last thing on my mind.
Utpressing er det siste jeg tenker på.
How i envy you your mind, watson.
Hvordan jeg misunner ditt sinn, watson.
Do you think your mind is sane right now?
Tror du hjernen din er frisk akkurat nå?
I hope you don't mind my saying this, but.
Jeg håper du ikke har noe imot at jeg sier dette.
Change his mind not with reason, but with yourself.
Ikke skift hans mening med overbevisning, men med deg selv.
It's as if you understand the male mind better than i.
Det er som om du forstår hvordan menn tenker bedre enn meg.
I have a good man in mind.
Jeg har en god mann i tankene.
I love my mind.
Jeg elsker hjernen min.
Not the day stan ross or the milwaukee fans had in mind.
Ikke dagen stan ross eller milwaukee-fansen hadde i tankene.
My grandson has weak mind.
Barnebarnet mitt har et svakt sinn.
You have played with my mind and had your way long enough.
Du har lekt med hodet mitt og fått din vilje lenge nok.
You wonder what's on Creed's mind.
Man lurer på hva creed tenker.
The world needs robert fischer to change his mind.
Verden trenger at robert fischer forandrer mening.
I don't mind the war now.
Jeg har ikke noe imot krigen nå.
I love your mind.
Jeg elsker hjernen din.
Do you mind picking up my mail and newspaper while doug is gone?
Kan du hente posten min mens doug er borte?

Results: 2847, Time: 0.2181

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "mind"


matters
thought
heads
mess
decision
skull
morale
opinion
upside
consideration
watch
imports
figure
feedback
sentiments
care
spirits
input
purpose
understanding
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More