MISS IN NORWEGIAN

How to say "miss" in Norwegian

S Synonyms

Results: 4253, Time: 0.2015

Click norwegian translation to filter results
savner frøken gå glipp av savnet glemmer bommer ms. overse ms fru frk

Examples of using "Miss" in a sentence and their translations

God, i miss bob ross.
Gud, jeg savner bob ross.
Who is miss Jones?
Hvem er frøken Jones?
And i miss it.
Og det savner jeg.
Where's miss Jennifer?
Hvor er frøken Jennifer?
I don't wanna miss any more.
Jeg vil ikke gå glipp av mer.
I miss her, Alan!
Jeg savner henne, Alan!
I miss the ol' days before edward snowden... and zombies.
Jeg savner gamle dager før edward snowden... og zombiene.
Would you miss me? you know, if i went?
Ville du savnet meg hvis jeg drog?
I can't miss my plane.
Jeg kan ikke gå glipp av flyet mitt.
Miss anne-helene hörsholm, oppegaard.
Frøken anne-helene hørsholm, oppegård.
And i miss her.
Og jeg savner henne.
Oh, and miss victoria.
Og frøken victoria.
She wouldn't miss your last day as an unmarried woman.
Hun ville aldri gå glipp av din siste dag som ugift.
Did you miss me?
Du savnet meg?
You don't miss a payment!
Du glemmer ikke en betaling!
If you miss a dose, take the next dose as usual.
Hvis du glemmer en dose, ta neste dose som vanlig.
And are you miss tully Applebottom?
Og er du frøken tully Applebottom?
I miss you nina bobina.
Jeg savner deg, nina bobina.
What i miss i discovered four months ago while reading novalis.
Jeg fant ut hva jeg savnet for fire måneder siden, da jeg leste novalis.
Of course. i wouldn't miss it.
Jeg ville ikke gå glipp av det.
You don't miss, bob lee.
Du bommer ikke, bob lee.
I miss my family, susan, and i wanna go home.
Jeg savner familien min, susan, og jeg vil dra hjem.
I would miss you, too.
Jeg ville savnet deg også.
If i hit it i win, if i miss it i lose.
Treffer jeg, vinner jeg, bommer jeg, så taper jeg.
Her name's miss clara clayton.
Hun heter frøken clayton. clara clayton.
If you miss two or more doses, contact your doctor or pharmacist.
Hvis du glemmer to eller flere doser, kontakt legen din eller apoteket.
I wouldn't miss it, man.
Jeg vil ikke gå glipp av det.
What was it miss white called him?
Hva var det ms. white kalte ham?
Miss garrison, i don't know anything about your business.
Ms. garrison. jeg vet ingenting om forretningen din.
Boy, did we miss you.
Vi savnet deg.

Results: 4253, Time: 0.2015

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "miss"


left
failed
wonder
throw
lose
lacking
bumming
ignore
forget
oversee
overlook
pour
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Miss" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More