MONEY IN NORWEGIAN

How to say "money" in Norwegian

S Synonyms

Results: 16433, Time: 0.0978

Click norwegian translation to filter results
penger penga betalt pengene penge betale betaler betalte pengen

Examples of using "Money" in a sentence and their translations

And money.
Og penger.
Hey, i want that money. i want it!
Jeg vil ha de penga. jeg vil ha dem!
Merlyn money or not.
Merlyn penger eller ikke.
I owe people money, wade.
Jeg skylder folk penger, wade.
Give her her money back.
Gi henne penga tilbake.
Then the whole construction is with chato Aguilar's money.
Har chato betalt hele bygget?
I don't take money for killing a man.
Jeg tar ikke betalt for å drepe.
Where's our money, Edie?
Hvor er penga våre, Edie?
Not your money.
Ikke pengene dine.
Or money.
Eller penger.
We need our money.
Vi trenger pengene våre.
It's my money, harald.
Det er mine penger, harald.
And you can make money that way?
Kan du tjene penge på den måten?
I wouldn't give my money to that alabama porch monkey.".
Jeg ville ikke gitt penga mine til den apekatten.".
Good money, open roads, no aggravation.
Godt betalt, åpne veier, ingen forverring.
You got my money, boy genius?
Har du penga mine, geniet?
For somebody to give you money for playing that banjo?
På at noen skal betale deg for å spille banjo?
Five million money.
Fem millioner penger.
I need that money, mick.
Jeg trenger pengene, mick.
I took no money and i told the truth.
Jeg tok ikke betalt og sa sannheten.
I launder money for the mob.
Jeg hvidvasker penge for mafiaen.
It's good money.
Det betaler bra.
We're tired of giving you money for doing an incompetent job.
Vi er lei av å betale deg for å gjöre en udugeligjobb.
He wants his money and it's not gonna be over until he gets it.
Han vil have sine penge, før stopper han ikke.
But not my money.
Men ikke pengene mine.
I have to get my money from sal.
Jeg må få penga mine fra sal.
They will get good money for it.
Det får man godt betalt for.
M-O-N-Y, money.
P-E-N-G-R. penger.
I don't need your money.
Jeg trenger ikke dine penger.
That's worse than taking money.
Det er verre enn å ta betalt.

Results: 16433, Time: 0.0978

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "money"


bucks
payment
silverware
paste
noodle
toothpaste
payin
pulp
price
currency
funds
pastry
dollars
charge
dough
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Money" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More