MONTHS IN NORWEGIAN

How to say months in Norwegian

Results: 12544, Time: 0.0448

Examples of using Months in a sentence and their translations

Two months.
To måneder.
Five months.
Fem måneder.
I have not worked in many months.
Jeg har ikke jobbet på månedsvis.
Six months now.
Seks måneder nå.

Six months or so ago, i fell in love with one of them.
For seks maneder siden, forelsket jeg meg i én av dem.
No, he died of fever months ago.
Han døde av feber for månedsvis siden.
Ten months and you are on the street.
Ti maneder, og du er pa gata.
Three months, vince. three months.
Tre måneder, vince.
You have not eaten normally in months.
Du har ikke spist normalt på månedsvis.
And i have put in months of my life and I.
Og jeg har satt i månedene av mitt liv og jeg.
January and february are the wettest months in san diego.
Januar og februar er månedene med mest nedbør i san diego.
You do not count months and years.
Du teller ikke maneder og ar.
Plus you have not had a J-O-B in months.
Du har ikke hatt en jobb på månedsvis.
Eight... eight months.
Åtte måneder.
Every six months, if we are lucky.
Hver sjette måned, hvis vi er heldige.
I have got eight and a half months to find tanya, miss halliwell.
Jeg har åtte og en halv måned på meg til å finne tanya.
In the two months he has been here, we all know him.
Etter de to månedene han har vært her, kjenner vi han alle.
Eight months, three weeks.
Åtte måneder, tre uker.
Three in the last four months.
Tre de siste fire måneden.
In a few months, i will become a citizen.
Om noen maneder blir jeg statsborger.
We have not talked in months.
Vi har ikke snakket på månedsvis.
Those next months were the happiest time of my life.
De neste månedene var de lykkeligste i mitt liv.
We are booked months in advance.
Vi er fullbooket i månedsvis.
Mg injection every 3 months( n 334).
Mg injeksjon hver 3. måned( n 334).
It 's our busiest months.
Det er den travleste måneden vår.
Three months and 14 days.
Tre måneder og 14 dager.
Six months later she fell over with pain.
Seks maneder senere falt hun om i smerte.
Five months, two weeks and four days are the truth.
Fem måneder, to uker og fire dager er sannheten.
For the last three months, harry was messing with me.
De siste tre månedene har harry jävlats med meg.
Just a few months ago, we were walking on the beach in southampton.
For noen fa maneder siden var vi pa stranden i southampton.

Results: 12544, Time: 0.0448

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More