MORE IN NORWEGIAN

Translation of More in Norwegian

S Synonyms

Results: 40218, Time: 0.0971

Examples of using More in a sentence and their translations

Mye

Camera 's way more dangerous than a gun.
Kameraer er mye farligere enn våpen.
I do not know who 's more excited, frank or max.
Jeg vet ikke hvem som er mest spent, frank eller max.
I will have more time next week.
Jeg har bedre tid neste uke.
I expect more from you!
Jeg forventet bedre av deg!

Enda

( another , yet , even )
Family 's gonna be more important in these days ahead.
Familien blir enda viktigere i dagene som kommer.
And more beautiful.
Og enda vakrere.

Flere

( more , several , multiple )
And more carrots.
Og flere gulrøtter.
I have tortured more people than i can remember.
Jeg har torturert flere folk enn jeg kan huske.

Lenger

( anymore , any more , longer )
My family does not live there any more and someone burned it down.
Familien min bor ikke der lenger, og noen brente det ned.
Ai not alone no more' cause now i am your brother.
Du er ikke alene lenger for nå er jeg broren din.
Other sentence examples
If you are more than 3 months pregnant.
Hvis du er mer enn 3 måneder gravid.
Co-morbidity 2 or more( n 321).
Komorbiditet 2 eller mer( n 321).
If you are more than 6 months pregnant.
Hvis du er mer enn 6 måneder gravid.
If you are more than 3 months pregnant.
Hvis du er mer enn 3 måneder gravid.
But you have got more demons than the exorcist.
Men du har flere demoner enn eksorsisten.
Do not take more tablets than the doctor recommends.
Ikke ta flere tabletter enn legen anbefaler.
I have no more home.
Jeg har ikke noe hjem lenger.
Co-morbidity 2 or more( n 321).
Komorbiditet 2 eller mer( n 321).
No one loves turtles more than i do.
Ingen elsker skilpadder mere enn jeg gjør.
If you are more than 6 months pregnant.
Hvis du er mer enn 6 måneder gravid.
I do not kill more monsters.
Jeg dreper ikke monster lenger.
The 1970 hemi cuda took more virginities than francis albert sinatra.
En 1970 hemi cuda tok flere jomfrudommer enn francis albert sinatra.
If they knew more about you, their opinion would change.
Hvis de kjente deg bedre ville de skifte mening.
There are 15 million more between seattle and miami.
Det er 15 millioner flere mellom seattle og miami.
Jaime and i are more than brother and sister.
Jaime og jeg er mer enn bror og søster.
I am not sure, whether i have any more.
Jeg er ikke så sikker på om jeg har noen lenger.
Not more.
Ikke bedre.
Food. and more important, mepacrine.
Mat, og enda viktigere, mepacrine.
Each pen contains more than one dose.
Hver penn inneholder mere enn én dose.
I am a sister no more.
Jeg er ingen søster lenger.

Results: 40218, Time: 0.0971

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More