MORE IN NORWEGIAN

How to say "more" in Norwegian

Results: 29902, Time: 0.2381


Examples of More in a Sentence

Avi is not worth more than your freedom.
Avi er ikke verdt mer enn friheten din.
Jaime and i are more than brother and sister.
Jaime og jeg er mer enn bror og søster.
The 1970 hemi cuda took more virginities than francis albert sinatra.
En 1970 hemi cuda tok flere jomfrudommer enn francis albert sinatra.
My family doesn't live there any more and someone burned it down.
Familien min bor ikke der lenger, og noen brente det ned.
The boy is more robert than jaime.
Gutten er mer robert enn jaime.
There are 15 million more between seattle and miami.
Det er 15 millioner flere mellom seattle og miami.
Ain't alone no more'Cause now I'm your brother.
Du er ikke alene lenger for nå er jeg broren din.
Sam winchester is more than a monster.
Sam winchester er mer enn et monster.
I liked it more with the hood on.
Jeg likte det bedre med hetta på.
He kills more blacks than whites.
Han dreper flere svarte enn hvite.
More tea, sir?
Mer te, sir?
One does not need more your competences.
Vi trenger ikke kompetansen din lenger.
More than we can use.
Flere enn vi kan bruke.
Family's gonna be more important in these days ahead.
Familien blir enda viktigere i dagene som kommer.
We are more prepared for a siege than they could ever be.
Vi er bedre forberedt på en beleiring enn dem.
The presence of one or more bubbles in the window is normal.
En eller flere bobler i vinduet er normalt.
Maybe you will have more luck than Mum's had.
Kanskje du har bedre hell enn mamma.
My father and i share more than just a weakness for easy money.
Jeg og min far deler mere enn en lidenskap for lett-tjente penger.
I don't think he's a danger any more.
Jeg tror ikke han utgjør noen fare lenger.
The thing that's gonna make it more crowded... harriet.
Det som gjør det enda trangere, er harriet.
Five ants is more than four elephants.
Fem maur er mer enn fire elefanter.
We need more food or we will die.
Vi trenger mere mat ellers vil vi dø.
You got more manners than my own son.
Du har bedre manerer enn sønnen min.
I do not kill more monsters.
Jeg dreper ikke monster lenger.
They're more than out-floundered.
De er mer enn utfiyndret.
Maybe ann vescey has more friends than you do.
Kanskje ann vescey har flere venner enn deg.
I don't know who's more excited, frank or max.
Jeg vet ikke hvem som er mest spent, frank eller max.
Food. and more important, mepacrine.
Mat, og enda viktigere, mepacrine.
I'm not sure, whether i have any more.
Jeg er ikke så sikker på om jeg har noen lenger.
But more importantly,
Men enda viktigere:.

Results: 29902, Time: 0.2381

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"More" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More