MORE IMPORTANT THAN EVER IN NORWEGIAN

How to say more important than ever in Norwegian

Results: 18, Time: 0.1281

Examples of using More Important Than Ever in a sentence and their translations

Right now, compliance with the rules is more important than ever.
Nå er det viktigere enn noensinne å følge reglene.
So your training is more important than ever.
Trenuingen deres er viktigere enn noensinne.
And that 's more important than ever now.
Your role is more important than ever now.
Din rolle er viktigere enn noen sinne.

The intercision process is more important than ever.
Den interne prosessen er mer viktig en noen gang.
And now it 's more important than ever.
Nå er det viktigere enn noen gang før.
In a part of space where there are few rules, it 's more important than ever that we hold fast to our own.
Der hvor det er få regler, er det viktigere enn noensinne at vi holder på våre egne.
The values of all those belts have dwindled, making an undefeated record, that purest proof of dominance, more important than ever.
Verdien til beltene har gått ned og gjort ryktet som ubeseiret, den reneste formen for dominans, viktigere enn noensinne.
In light of recent events the bonds of friendship we have made this year will be more important than ever.
Og med tanke på de seneste hendelsene, så er vennskapene vi har fått in år, viktigere enn noensinne!
It 's not something i particularly enjoy, but... it 's more important than ever.
Det er ikke noe jeg stortrives med, men det er viktigere enn noensinne.
It is more important than ever that we coordinate our efforts, and that includes sean renard.
Det er viktigere enn noen gang at vi koordinerer våre anstrengelser, og det inkluderer sean renard.
But it 's more important than ever not to lower our guard.
Men det er viktigere enn noensinne å ikke slappe av.
So, it is more important than ever to actually close the stations down.
Det er viktigere enn noen gang å stenge radioene.
Their support is important more than ever.
Deres støtte er viktigere enn noensinne.
Now, more than ever, it is important to remember the true meaning of christmas.
mer enn noen gang... er det viktig å huske julens sanne verdi.
I am more important to him now than you will ever be.
Jeg er viktigere for ham nå, enn du noen gang vil bli.
I am much more important than kurt will ever be.
Jeg er mye viktigere enn kurt noensinne kommer til å bli.
No, not at all. have you ever thought that there more important things than racing?
Har du noensinne tenkt på at det fins viktigere ting?

Results: 18, Time: 0.1281

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"More important than ever" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More