MORNING IN NORWEGIAN

Translation of Morning in Norwegian

Results: 4516, Time: 0.1104

Examples of using Morning in a sentence and their translations

Good morning, my children.
God morgen, mine barn.
How you doing this morning, mr. salamanca?
Hvordan har du det i dag, mr salamanca?
Good morning, punia.
God morgen, punia.
Ah, good morning, mrs. wilberforce.
God dag, fr. wilberforce.
You feel better this morning, huh?
Du føler deg bedre i dag, hva?
It 's a perfect, beautiful morning, and this is our home.
Det er en perfekt, vakker morgen, og dette er hjemmet vårt.
I did not say good-bye to my parents this morning.
Jeg sa ikke farvel til foreldrene mine i dag.
Good morning TV.
God dag, TV.
Morning, betty.
Morn, betty.
Morning, mr evers.
Morgen, mr evers.
Well, this arrived at my office this morning.
Dette kom til kontoret mitt i dag.
Morning, pee-wee.
Morn, pee-wee.
Yesterday morning, before we found...- yes.
Tidiig i går morges, før vi fant.
Good morning, groppler zorn. good morning.
Fortsatt god dag, groppler zorn.
Good morning, it 's radio 1, i am chris moyles.
God morgen, det er radio 1, jeg heter chris moyles.
Oh, i got a letter this morning from admiral francis.
Jeg fikk brev fra admiral francis i dag.
Good morning, maria hartmann.
God dag, maria hartmann.
Woke up this morning smiled at the rising sun.
Våknet opp idag tidlig smilte til soloppgangen.
Good morning, monsieur trelkovsky.
God morgen, monsieur trelkovsky.
They found him yesterday morning in the bathroom.
De fant ham i går morges på badet.
Morning, reverend,
Morn, pastor.
Well, i just found out this morning that i am not shooting blanks anymore.
Idag tidlig fant jeg ut at jeg ikke skyter løsskudd lenger.
Thorwald that left with him yesterday morning.
Det var ikke kona han dro med i går morges.
Sun shines on late morning, and look at these numbers.
Sola skinner på sen formiddag, og se på disse tallene.
Good morning, uncle dave.
God dag, onkel dave.
Good morning, gustav adolf.
God morgen, gustav adolf.
I think i scared a friend of yours this morning.
Jeg tror jeg skremte en venn av deg i dag.
Morning, mr howie.
Morn, mr howie.
They are dictated to him morning and evening.".
De dikteres for ham sent og tidlig.».
Good morning, mavey wavey!
God morgen, mavey wavey!

Results: 4516, Time: 0.1104

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More