MOST IN NORWEGIAN

How to say "most" in Norwegian

Results: 2924, Time: 0.1647


Examples of Most in a Sentence

In most cases you may take baraclude with or without food.
I de fleste tilfeller kan du ta baraclude med eller uten mat.
Tom loved a woman more than most men can in two lifetimes.
Tom elsket en kvinne mer enn de fleste menn kan på to liv.
You have always been my most loyal friend, gareth.
Du har alltid vært min mest lojale venn, gareth.
The lyrids shower is visible most of the night.
Lyridene er synlige mesteparten av natten.
She created our most popular recipes here.
Hun skapte våre mest populære oppskrifter her.
Most angels aren't like us, castiel.
De fleste engler er ikke som oss, castiel.
That took up most of the evening.
Det tok mesteparten av kvelden.
Most of them, I'm not proud of.
De fleste av dem er jeg ikke stolt av.
Feng was my most gifted pupil.
Feng var min mest begavet elev.
Your house has been most accommodating, and should be rewarded.
Huset ditt har vært meget imøtekommende, og bør belønnes.
Is this fresh?- four hours most.
Det er høyst fire timer gammelt.
Most unhappy, 007, thanks to you.
Meget dårlig. 007. takket være deg.
They killed most of the town, but they let these ones go.
De drepte mesteparten av byen, men de lot disse gå.
Most men have fever and hallucinations.
De fleste mennene har feber, og hallusinasjoner.
Most selfish man in the world.
Mest egoistiske mannen i verden.
Most of them are mild in nature and reversible.
De fleste av dem er av mild natur og reversible.
You are most welcome here in atifana.
Du er høyst velkommen til atifana.
I did buy most of the stuff in this house, honey.
Jeg kjøpte mesteparten av tingene i huset, skatt.
Surely he is most benign, most compassionate.”.
Han er den rettsindige, den nåderike.».
Maurice always said it was his most precious gift to you.
Maurice sa alltid at det var hans mest dyrebare gave til deg.
You have been most selfish and cruel.
Du har vært meget egoistisk og slem.
Most of these adverse reactions were mild to moderate in severity.
De fleste av disse bivirkningene var milde til moderate i alvorlighetsgrad.
Listen, i can't help it you got most of our liver.
Jeg kan ikke for at du har mesteparten av leveren vår.
I thought they hated me most.
Jeg trodde de hatet meg mest.
You are most gracious, my liege.
Det er meget elskverdig, min fyrste.
It sounds most unsuitable.
Den høres høyst upassende ut.
Most interesting.
Ytterst interessant.
For the best, most courageous people in this world.
En skål for den snilleste og herligste mannen i hele verden.
I was most satisfied.
Jeg ble ytterst tilfredsstilt.
Edith, my most darling girl, what's the matter?
Edith? aller kjæreste deg, hva er i veien?

Results: 2924, Time: 0.1647

PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

Phrases in alphabetical order


most
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More