MOVE IN NORWEGIAN

Translation of Move in Norwegian

Results: 5460, Time: 0.1791

Examples of using Move in a sentence and their translations

They can not move you without notice.
De kan ikke flytte deg uten varsel.
He can move mountains.
Han kan flytte fjell.
I can not move my legs.
Jeg kan ikke bevege bena mine.
Why not move tanneke back?
Hvorfor ikke flytte tanneke tilbake?
It 's easier to move with it than against it.
Det er lettere å med den enn mot den.
I can move it.
Jeg kan bevege det.
I can not move my leg.
Jeg kan ikke bevege beinet mitt.
It 's your move, antonius block.
Det er ditt trekk, antonius block.
You can move the red five up.
Du kan flytte rød fem.
Move, carl.
, carl.
I can not move my arms.
Jeg kan ikke bevege armene mine.
You can move through walls.
Du kan gjennom vegger.
Smart move, mr. joyner.
Smart trekk, mr. joyner.
I can move to los angeles.
Jeg kunne flytte til los angeles.
Come on. can you move your arms or legs?
Kan du røre armene eller beina?
I want to move.
Jeg vil røre på meg.
I can not move my leg!
Jeg kan ikke bevege beinet mitt!
Smart move with the hair.
Smart trekk med håret.
Move to the wall! i said, move to the wall!
Jeg sa til veggen!
I will not move to seattle.
Jeg vil ikke flytte til seattle.
We are gonna move in fast, hit hard and run!
Vi skal rykke raskt inn, slå hardt til og stikke av!
Chris, move to the water!
Chris, mot vannet!
I could not move. i could not help her.
Jeg kunne ikke røre meg, kunne ikke hjelpe henne.
This is a big move, even for us.
Dette er et stort skritt, selv for oss.
Drugs are ready. we want to move.
Vi vil rykke ut.
It 's your move.".
Det er ditt trekk.".
We can not move around outside in the dark.
Vi kan ikke bevege oss rundt ute i mørket.
Julie, move now.
Julie, flytte nå.
We can move ezri over to third.
Vi kan flytte ezri over til tredje.
Let us move out.
La oss rykke ut.

Results: 5460, Time: 0.1791

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More