MUCH IN NORWEGIAN

How to say "much" in Norwegian

Results: 18505, Time: 0.4964


Examples of using "Much" in a sentence and their translations

You're much smarter than lucy chapman.
Du er mye smartere enn lucy chapman.
It's not much, our dinner, but will you join us?
Det er ikke stort, middagen vår, men vil du sette deg?
She was so young. she... much younger than we were.
Hun var mye yngre enn vi var.
I don't know much about you, kvarnström.
Jeg vet ikke mye om deg, kvarnström.
Ain't much you can do about us.
Det er ikke stort du kan gjøre.
My chillun knew how much i loved them.
Barna mine visste hvor høyt jeg elsket dem.
He's loved so much he becomes real.
Han er så høyt elsket at han blir virkelig.
Much better than you deserve.
Mye bedre enn du fortjener.
That's not much after two years.
Det er ikke stort etter to år.
And much older, nora.
Og meget eldre, nora.
I have never had much use for guns anyway. KATE:.
Jeg har aldri hatt særlig bruk for våpen heller.
Much obliged, bo.
Meget takknemlig, bo.
Let's see how much your father truly loves you.
La oss se hvor høyt din far elsker deg.
She's too much woman for you, charlie.
Hun er for mye kvinne for deg, charlie.
I don't know much about hoffman and fensky.
Jeg vet ikke stort om hoffman og fensky.
I guess you don't get bothered by neighbors much.
Du blir vel ikke særlig plaget av naboene?
I don't know much about him.
Jeg vet ikke stort om ham.
I regret so much, martin.
Jeg beklager så meget, martin.
Oh, he should pay rent, he's here so much.
Han er her så ofte at han burde betale husleie.
How much you love him.
Hvor høyt du elsker ham.
I don't know much about men.
Jeg vet ikke mye om menn.
It ain't much, but it's ours.
Det er ikke stort, men den er vår.
I was much younger,
Jeg var mye yngre.
But i think you will find we're not much different from you.
Men vi er ikke forskjellige fra dere.
This can't be much fun for you.
Dette kan ikke være særlig moro for deg.
How much can you complain?
Hvor ofte kan man klage?
He can do you so much harm! I'm so frightened.
Han kan gjøre deg utrolig meget vondt.
She loved him so much... we named our son after him.
Hun elsket ham så høyt at vi oppkalte sønnen vår etter ham.
Yes, i have not heard much good about it.
Jeg har ikke hørt særlig godt om den.
I have brought you a message from somebody who loves you very much.
Jeg har med en beskjed fra en som elsker deg veldig høyt.

Results: 18505, Time: 0.4964

PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Much" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More