MUST BE IN NORWEGIAN

How to say "must be" in Norwegian

S Synonyms

Results: 4241, Time: 0.3369

må være er nok må bli er sikkert er vel skal være må finnes må ha ma være det må må vaere må stå er visst det er

Examples of Must Be in a Sentence

You must be tom gaddis.
Du må være tom gaddis.
It must be hungry.
Det er nok sultent.
You must be agent franklin.
Du må være agent Franklin?
You must be carrie.
Du er nok carrie.
That must be a lot for you and your wife.
Det må bli travelt for deg og kona di.
You must be jennifer mcmahon.
Du må være jennifer mcmahon.
He says you must be a woman.
Han sier du må være en kvinne.
You must be jan. my name is.
Du er sikkert jan. jeg er.
Your mother must be proud.
Moren din er nok stolt.
Instruct the president of the court that he must be hanged in front of his people.
Opplys dommeren om at han må bli hengt foran sitt folk.
Yes, they must be punished,... but not executed with dishonour.
Ja. de må bli straffet. men ikke henrettet med vanære.
This must be jessica and dana.
Dette må være jessica og dana.
Search the woods! he must be in the woods!
Han er sikkert i skogen!
You must be feeling overwhelmed.
Du er vel overveldet.
Well, that must be why i can't smell it.
Det er nok derfor jeg ikke lukter det.
Hello, you must be tony.
Hei, du er sikkert tony.
I must be honest.
Jeg skal være ærlig.
Old hank must be the only one who didn't hear the explosion.
Gamle hank er vel den eneste som ikke har hørt eksplosjonen.
Your dad must be proud.
Faren din er nok stolt.
You must be colonel mitchell.
Du må være oberst mitchell.
We must be heard.
Vi må bli hørt.
You must be mary elizabeth.
Du må være mary elizabeth.
There must be only four minutes left.
Det er nok bare fire minutter igjen.
This must be jere.
Det er sikkert jere.
And who we must be again.
Og hvem vi må bli igjen.
There must be some gas on board.
Det må finnes noe bensin ombord.
You must be strong and swift.
Dere skal være sterke og raske.
It must be three, four, months.
Det er vel tre-fire måneder.
You must be hungry?
Du er vel sulten?
Deny and you must be purified by pain.
Nekt og du må bli renset gjennom smerte.

Results: 4241, Time: 0.3369

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "must be"


are gonna have to come
got to stand
need to stand
is surely
has to stay
got to stay
need to stay
have to become
is apparently
are obviously
are gonna have to stay
am gonna need
am gonna have
must stay
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More