MUST BE IN NORWEGIAN

Translation of Must Be in Norwegian

Results: 5042, Time: 0.4744

Must be
ma være (33) må være (3552) er nok (136) må bli (95) er sikkert (91) er vel (71) skal være (53) må finnes (43) må ha (37) det må (22) må vaere (27) må stå (15) er visst (11) det er (12)

Examples of using Must Be in a sentence and their translations

Må være

You must be Tom Gaddis.
Du må være Tom Gaddis.
You must be Agent Franklin?
Du må være agent Franklin?

Er nok

It must be hungry.
Det er nok sultent.
You must be Carrie.
Du er nok Carrie.

Må bli

That must be a lot for you and your wife.
Det må bli travelt for deg og kona di.
Instruct the President of the Court that he must be hanged in front of his people.
Opplys dommeren om at han må bli hengt foran sitt folk.

Er sikkert

You must be Jan. My name is.
Du er sikkert Jan. Jeg er.
Search the woods! He must be in the woods!
Han er sikkert i skogen!

Er vel

You must be feeling overwhelmed.
Du er vel overveldet.
Old Hank must be the only one who did not hear the explosion.
Gamle Hank er vel den eneste som ikke har hørt eksplosjonen.

Skal være

I must be honest.
Jeg skal være ærlig.
You must be strong and swift.
Dere skal være sterke og raske.
Other sentence examples
You must be Jennifer McMahon.
Du må være Jennifer McMahon.
He says you must be a woman.
Han sier du må være en kvinne.
Your mother must be proud.
Moren din er nok stolt.
Yes, they must be punished,... but not executed with dishonour.
Ja. De må bli straffet. Men ikke henrettet med vanære.
This must be Jessica and Dana.
Dette må være Jessica og Dana.
Well, that must be why I can not smell it.
Det er nok derfor jeg ikke lukter det.
Hello, you must be Tony.
Hei, du er sikkert Tony.
Your dad must be proud.
Faren din er nok stolt.
You must be Colonel Mitchell.
Du må være oberst Mitchell.
We must be heard.
Vi må bli hørt.
You must be Mary Elizabeth.
Du må være Mary Elizabeth.
There must be only four minutes left.
Det er nok bare fire minutter igjen.
This must be Jere.
Det er sikkert Jere.
And who we must be again.
Og hvem vi må bli igjen.
There must be some gas on board.
Det må finnes noe bensin ombord.
It must be three, four, months.
Det er vel tre-fire måneder.
You must be hungry?
Du er vel sulten?
Deny and you must be purified by pain.
Nekt og du må bli renset gjennom smerte.

Results: 5042, Time: 0.4744

Word by word translation


must
- skal ma måtte skulle

"Must be" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More