MUST HAVE SEEN IN NORWEGIAN

How to say must have seen in Norwegian

S Synonyms

Results: 71, Time: 0.1165

English-norwegian dictionary

Examples of using Must Have Seen in a sentence and their translations

You must have seen me showering with my war bonnet.
Du må ha sett meg dusje med krigsfjærene mine.
He must have seen the glass when he walked in the neighbourhood.
Han må ha sett glasset i kjøkkendøra da han kom til gata.
You must have seen it on the news.
Du må ha sett det på nyhetene.
I must have seen you or known you.
Jeg må ha sett deg, eller kjent deg.
They must have seen you.
De må ha sett deg.
She must have seen what happened.
Hun må ha sett hva som skjedde.
They must have seen you coming at the camping store.
De må ha sett dere komme til telt butikken.
He realized now she must have seen him.
Han vet nå at hun må ha sett ham hele tiden mens han sto der.".
They must have seen his car.
De må ha sett bilen hans da caputo hentet meg.
You must have seen them.
Du må ha sett de andre fangene.
You must have seen blood trails, drag marks?
Du må ha sett blodspor og slepemerker?
His many eyes must have seen something.
Hans mange øyne må ha sett noe.
But you must have seen the light.
Men du må ha sett lyset.
I must have seen it 100 times.
Jeg må ha sett den 100 ganger.
The gods must have seen that we need them.
Gudene må ha sett at vi trenger dem.
The whole village must have seen it three times.
Hele byen må ha sett den tre ganger.
Sad thing is, i know his father must have seen that article too.
Det triste er at faren hans også må ha sett den artikkelen.
You must have seen him.
Du måtte ha sett ham.
Must have seen a lot.
Must have seen mccoy stick his head out.
Må ha sett mccoy stikke ut hodet.
You must have seen their army camped along the road.
Du så sikkert leiren til hæren deres ved veien.
Must have seen a window of opportunity whilst you were incapacitated.
Må ha sett en mulighet mens du var indisponibel.
Son of a bitch must have seen us coming.
Han må ha oppdaget oss.
You must have seen it already.
Du ma ha sett det allerede.
You must have seen a lot of stuff.
Du må ha opplevd mye.
You must have seen a lot of people like hector at the hospital.
Du har sikkert sett mange som hector på sykehuset.
You must have seen that on some of my papers.
Du har nok sett det i papirene jeg har liggende.
You must have seen something like this before, right?
Du må vel ha sett noe lignende før, hva?
I must have seen thousands of parents leave their children with us, i can't remember them all.
Jeg må ha truffet tusenvis av foreldre.
So there was a cab there. he must have seen you leave, right?
Taxisjåføren må vel ha sett når du gikk?

Results: 71, Time: 0.1165

TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More