MY LIFE IN NORWEGIAN

How to say "my life" in Norwegian

S Synonyms

Results: 6167, Time: 0.0518

Click norwegian translation to filter results
livet mitt mitt livs mitt liv

Examples of using "My Life" in a sentence and their translations

They saved my life, rick.
De reddet livet mitt, rick.
I love my life with you.
Jeg elsker livet mitt med deg.
That was the biggest change in my life.
Det var mitt livs beste forandring.
For my life.
For mitt liv.
It was the biggest mistake i have ever made in my life.
Det var mitt livs største feil.
My life is my music now.
Musikk er livet mitt nå.
But i made my life's biggest mistake.
Men jeg gjorde mitt livs største tabbe.
You stole my life.
Du stjal livet mitt.
Or my life.
Eller mitt liv.
And now my life's ambitions go.
Nå er mitt livs mål trampet ned.
I hate my life.
Jeg hater livet mitt.
With my life.
Med mitt liv.
My family is my life.".
Familien er mitt liv.".
The hardest thing i ever did in my life was to sell it.
Det var mitt livs tabbe å selge den.
I lost my life.
Jeg mistet livet mitt.
She was my life.
Hun var livet mitt.
And destroy my life's collection in the process.
Og ødelegger mitt livs samling i prosessen.
It's my life, Margaret!
Det er mitt liv, Margaret!
In my life.
I mitt liv.
You s-saved my life.
Du r-reddet livet mitt.
Good-bye my life"s work.
Adjø... mitt livs verk.
And my life is.
Og mitt liv er.
You're mocking my life's work, Samuel?
Spotter du mitt livs arbeid, Samuel?
Bella, you are my life now.
Du er livet mitt nå, bella.
And he saved my life.
Og han reddet livet mitt.
Not my life.
Ikke mitt liv.
The lord is my life's refuge.
Herren er mitt livs frelser.
Simon was... important in my life.
Simon var viktig i livet mitt.
Fighting for you has been my life's honor, my lord.
Å kjempe for deg har vært mitt livs ære, herre.
I lost my life.
Jeg mistet mitt liv.

Results: 6167, Time: 0.0518

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "my life"


my iife
my womb
my lifetime
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More